Solmukohta vai pussinperä? Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa

Tuuli Toivonen, Timo Jaakkola, Maria Vuori

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Kumpulan kampus on yksi Helsingin yliopiston neljästä kampusalueesta ja yli 6000 hengen päivittäinen työ- ja opiskelupaikka. Alueella toimii myös Ilmatieteen laitos, liikuntakeskus ja kasvitieteellinen puutarha. Kampusalueen liikenneyhteyksiä on kritisoitu suunnittelun eri vaiheissa, ja erityisesti joukkoliikenneyhteydet kampukselta länteen ovat olleet viime aikoina kiivaan keskustelun aihe.

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen hanke Kumpulan kampus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa tutki Kumpulan kampusalueen liikenteellistä sijoittumista vuonna 2009. Hankkeen tavoitteena oli 1) analysoida kampuksen sijaintia nykyisessä joukkoliikenneverkossa sekä 2) kartoittaa kampuksen liikenneoloihin liittyviä kehitystarpeita kampuksella työskentelevien ja opiskelevien keskuudessa. Tarkoituksena oli tuottaa kampusalueen liikennesuunnittelua hyödyttäviä tuloksia sekä tukea siitä käytävää keskustelua. Menetelminä käytettiin paikkatietopohjaisia, joukkoliikennetietoja hyödyntäviä verkostoanalyysejä sekä kampuksella työskenteleville ja opiskeleville suunnattua kyselyä. Tutkimuksen tuloksia julkistettiin niiden valmistuttua myös hankkeen verkkosivuilla.

Tulosten perusteella Kumpulan kampus on melko hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Yhteydet ovat hyvät erityisesti Helsingin keskustaan sekä Koillis-Helsinkiin ja Vantaalle. Tulokset paljastavat kuitenkin kaksi liikenteellistä kipupistettä: 1) Paikallisesti kampuksen alueen kevyen liikenteen yhteydet ovat kehnot, mikä heikentää myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja luo mielikuvaa
liikenteellisesti keskeneräisestä kampuksesta. 2) Koko seudun mittakaavassa Kumpula kärsii julkisen liikenteen poikittaisyhteyksien heikkoudesta, mikä pidentää matka-aikoja kampukselta pääkaupunkiseudun länsiosiin, sekä Pasilan aseman ja lentokenttäyhteyden kautta myös muualle Suomeen ja ulkomaille.

YTV:n Reittiopas –palveluun pohjautuva analyysi osoitti, että kampuksella työskentelevien ja opiskelevien keskimääräinen matka-aika kotoa Kumpulanmäelle on 35 minuuttia, mutta alueellinen vaihtelu matka-ajoissa on huomattava: lännestä kampukselle matkaavien matka-ajat ovat selkeästi pidempiä kuin pääradan itäpuolelta tulevien. Myös vaihtojen määrä joukkoliikennematkan aikana on suurin Espoosta ja Kauniaisista matkaavilla (optimoiduissa reiteissä keskimäärin 1,7 vaihtoa). Monin paikoin pääkaupunkiseudun länsiosista matka-aika kampukselle venyy niin pitkäksi, ettei joukkoliikenne voi kilpailla yksityisautoilun kanssa. Kehnot yhteydet Pasilaan näkyvät myös Reittiopas-palvelun reittiehdotuksissa. Palvelu ehdottaa monille junalla matkustaville vaihtoa bussiin Pasilan sijaan jo Malmilla, vaikka bussimatka sieltä Kumpulaan on lähes kolminkertainen Pasila-Kumpula -väliin verrattuna. Junaa käytetään 11 %:ssa optimoiduista reiteistä.

Kampuksen liikenneoloja kartoittavassa kyselyssä tärkeimmiksi kehityskohteiksi vastaajat valitsivat kevyen liikenteen väylien kehittämisen (67 % vastaajista), nopeampien joukkoliikenneyhteyksien luomisen eri suuntiin (50 %), joukkoliikenteen nousun kampukselle (38 %), sekä autoilun helpottamisen (19 %). Kyselyyn vastasi kaikkiaan 13 % kaikista kampuslaisista ja laitosten henkilökunnasta jopa 30 %.Vastaajista 53 % kirjoitti myös vapaamuotoisesti näkemyksiään kampuksen liikenneolojen kehittämisestä. Monissa kommenteissa tartuttiin keväällä 2009 velloneeseen kiistaan Kumpulanlaakson halki rakennettavasta Pietari Kalmin joukkoliikennekadusta. Valtaosassa sanallisista kommenteista vastustettiin kadun rakentamista ja esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Joukkoliikennevertailu paljasti eroja pääkaupunkiseudun kampusten saavutettavuudessa. Helsingin yliopiston kampuksista keskustakampus ja Meilahti ovat parhaiten ja Kumpulan kampus huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Lyhyillä matka-ajoilla Viikki tavoittaa eniten asukkaita. 30 minuutin joukkoliikennematkan sisällä Kumpulasta asuu 109 000 asukasta ja Viikistä 171 000. Tunnin joukkoliikennematkalla Kumpulan tavoittaa 745 000 pääkaupunkiseutulaista, mikä on 17 % vähemmän kuin parhaiten menestynyt keskustakampus. Aaltoyliopiston kampuksista TKK ja TaiK ovat koko vertailussa huonoimmin saavutettavissa joukkoliikenteellä.

Kalasataman ja Kyläsaaren rakentaminen asuinkäyttöön tuo Kumpulan ja Arabianrannan läheisyyteen kymmeniä tuhansia uusia asukkaita lähivuosikymmeninä. Tarve sujuville joukkoliikenneyhteyksille kasvaa entisestään. Tulevaisuudessa Kumpulan alueella on mahdollisuus kehittyä joukkoliikenteen pussinperästä koillisen kantakaupungin liikenteelliseksi solmukohdaksi. Kampuslaisten näkökulmasta joukkoliikenteen kehittäminen on kuitenkin kiireinen asia, jota tulisi mahdollisuuksien mukaan edistää nopeammalla aikataululla kuin uudet asuinalueet rakentuvat. Yliopistokampusten hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys innovaatioita tukevalle yhteistyölle ja toimivalle monen kampuksen rakenteelle sekä Helsingin yliopistossa että Aalto-yliopistossa.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaHelsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos
Sivumäärä62
ISBN (painettu)978-952-10-5939-1
ISBN (elektroninen)978-952-10-5940-7
TilaJulkaistu - 2010
OKM-julkaisutyyppiC1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

Julkaisusarja

NimiHelsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B
NumeroB55
ISSN (painettu)0355-1105

Tieteenalat

  • 117 Maantiede ja ympäristötieteet

Siteeraa tätä