Sosiaalisen ilmapiirin kehittyminen HUS psykiatrian psykoosien ja oikeuspsykiatrian linjan vuodeosastoilla Safewards-mallin implementoinnin edetessä

Marja Palviainen, Päivi Soininen, Eija Paavilainen, Anna-Maija Koivisto, Jari Kylmä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sosiaalista ilmapiiriä ja sen kehittymistä HUS Psykiatrian psykoosien ja oikeuspsykiatrian linjan vuodeosastoilla Safewards-mallin implementoinnin edetessä. Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin Suomessa osana ”Safewards - kohti turvallisempia ja potilaslähtöisempiä osastoja” -hanketta The Essen Climate Evaluation Schema -mittarilla vuonna 2017. Kohderyhmänä oli kahdeksan osaston henkilökunta ja potilaat (N=335). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tutkimuksen tulokset: Henkilökunta arvioi osastojen terapeuttisuuden korkeammaksi kuin potilaat. Potilaiden yhteisöllisyydestä ja keskinaisesta tuesta henkilökunnalla ja potilailla oli melko samanlaiset näkemykset. Potilaat kokivat osastot turvallisemmaksi kuin henkilökunta. Henkilökunnan kokemus osastojen turvallisuudesta oli matala. Kummankaan ryhmän kokemuksissa ei ollut merkitseviä eroja mittauskertojen välillä. Päätelmät: Kokonaisuutena arvioiden sosiaalinen ilmapiiri tukee potilaiden kuntoutumista ja turvallisuuden kokemusta psykiatrisilla osastoilla. Muutokset ilmapiiriin liittyvissä kokemuksissa tapahtuvat hitaasti ja siksi Safewards-mallin syventämisen on oltava pitkäjänteistä. Henkilökunnan turvallisuuden kokemuksen lisääminen vaatii toimia ja jatkotutkimusta.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiTutkiva hoitotyö : hoitotieteellinen aikakauslehti
Vuosikerta18
Numero1
Sivut3-11
Sivumäärä9
ISSN1459-4846
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Lisätietoja

English abstract

Tieteenalat

  • 3124 Neurologia ja psykiatria

Siteeraa tätä