Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Kuvaus

Varhaislapsuuden fyysisellä aktiivisuudella eli liikkumisella on
lukuisia hyötyjä terveydelle ja hyvinvoinnille. Silti tutkimustiedon
mukaan suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista ei liiku tarpeeksi. Tarvitaankin
lisää tietoa vähäisempään liikkumiseen yhteydessä olevista
tekijöistä eri konteksteissa (esimerkiksi päiväkoti, viikonloppu).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 3–6-vuotiaiden lasten
sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteyttä lasten objektiivisesti
mitattuun liikkumiseen päiväkotiaikana, arkena ja viikonloppuna.
Tutkimus on osa DAGIS-hanketta, ja pohjautuu vuosina 2015 ja
2016 kerättyyn poikkileikkausaineistoon (n=864). Aineisto kerättiin
yhteensä 66 päiväkodista kahdeksassa kunnassa. Lapset pitivät liikemittaria
viikon ajan. Äidin koulutustausta luokiteltiin kolmiluokkaiseksi.
Liikemittaridatasta erotettiin paikallaanolo, kevyt liikkuminen
ja reipas tai rasittava liikkuminen päiväkotiaikana, kotiaika päiväkotipäivinä
(myöhemmin arki) ja viikonloppuna. Yhteyksiä tutkittiin
kovarianssianalyyseillä vakioituna kunnalla, vuodenajalla, lapsen
sukupuolella ja iällä. Äidin koulutustaustan yhteyksiä liikkumiseen
tutkittaessa huomioitiin mahdollinen lapsen sukupuolen interaktio.
Pojilla oli tyttöjä enemmän vähintään reipasta liikkumista päiväkodissa,
arkena ja viikonloppuna. Tytöillä oli enemmän paikallaanoloa
päiväkotiaikana. Äidin korkeampi koulutus oli yhteydessä runsaampaan
poikien reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena, mutta
vähäisempään tyttöjen reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena
ja viikonloppuna. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tytöillä oli
vähemmän reippaasta rasittavaan liikkumista kuin pojilla kaikissa
tutkituissa konteksteissa. Äidin koulutustaustan ja reippaasta rasittavaan
liikkumisen väliset yhteydet olivat erilaiset tytöillä kuin pojilla,
ja niitä esiintyi vain kotiaikana. Tarvitaan lisää tutkimusta liikkumiseen
yhteydessä olevista tekijöistä, erikseen tytöillä ja pojilla.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiLiikunta & Tiede
Vuosikerta54
Numero6
Sivut81-87
ISSN0358-7010
TilaJulkaistu - 18 joulukuuta 2017
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 416 Elintarviketieteet
  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Lainaa tätä

@article{1698f18ddc8b452b9c5bbbd0a6af0cc6,
title = "Sukupuolen ja {\"a}idin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen",
abstract = "Varhaislapsuuden fyysisell{\"a} aktiivisuudella eli liikkumisella onlukuisia hy{\"o}tyj{\"a} terveydelle ja hyvinvoinnille. Silti tutkimustiedonmukaan suurin osa p{\"a}iv{\"a}koti-ik{\"a}isist{\"a} lapsista ei liiku tarpeeksi. Tarvitaankinlis{\"a}{\"a} tietoa v{\"a}h{\"a}isemp{\"a}{\"a}n liikkumiseen yhteydess{\"a} olevistatekij{\"o}ist{\"a} eri konteksteissa (esimerkiksi p{\"a}iv{\"a}koti, viikonloppu).T{\"a}m{\"a}n tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 3–6-vuotiaiden lastensukupuolen ja {\"a}idin koulutustaustan yhteytt{\"a} lasten objektiivisestimitattuun liikkumiseen p{\"a}iv{\"a}kotiaikana, arkena ja viikonloppuna.Tutkimus on osa DAGIS-hanketta, ja pohjautuu vuosina 2015 ja2016 ker{\"a}ttyyn poikkileikkausaineistoon (n=864). Aineisto ker{\"a}ttiinyhteens{\"a} 66 p{\"a}iv{\"a}kodista kahdeksassa kunnassa. Lapset pitiv{\"a}t liikemittariaviikon ajan. {\"A}idin koulutustausta luokiteltiin kolmiluokkaiseksi.Liikemittaridatasta erotettiin paikallaanolo, kevyt liikkuminenja reipas tai rasittava liikkuminen p{\"a}iv{\"a}kotiaikana, kotiaika p{\"a}iv{\"a}kotip{\"a}ivin{\"a}(my{\"o}hemmin arki) ja viikonloppuna. Yhteyksi{\"a} tutkittiinkovarianssianalyyseill{\"a} vakioituna kunnalla, vuodenajalla, lapsensukupuolella ja i{\"a}ll{\"a}. {\"A}idin koulutustaustan yhteyksi{\"a} liikkumiseentutkittaessa huomioitiin mahdollinen lapsen sukupuolen interaktio.Pojilla oli tytt{\"o}j{\"a} enemm{\"a}n v{\"a}hint{\"a}{\"a}n reipasta liikkumista p{\"a}iv{\"a}kodissa,arkena ja viikonloppuna. Tyt{\"o}ill{\"a} oli enemm{\"a}n paikallaanoloap{\"a}iv{\"a}kotiaikana. {\"A}idin korkeampi koulutus oli yhteydess{\"a} runsaampaanpoikien reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena, muttav{\"a}h{\"a}isemp{\"a}{\"a}n tytt{\"o}jen reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkenaja viikonloppuna. Johtop{\"a}{\"a}t{\"o}ksen{\"a} voidaan todeta, ett{\"a} tyt{\"o}ill{\"a} oliv{\"a}hemm{\"a}n reippaasta rasittavaan liikkumista kuin pojilla kaikissatutkituissa konteksteissa. {\"A}idin koulutustaustan ja reippaasta rasittavaanliikkumisen v{\"a}liset yhteydet olivat erilaiset tyt{\"o}ill{\"a} kuin pojilla,ja niit{\"a} esiintyi vain kotiaikana. Tarvitaan lis{\"a}{\"a} tutkimusta liikkumiseenyhteydess{\"a} olevista tekij{\"o}ist{\"a}, erikseen tyt{\"o}ill{\"a} ja pojilla.",
keywords = "416 Elintarviketieteet, 3142 Kansanterveystiede, ymp{\"a}rist{\"o} ja ty{\"o}terveys",
author = "Suvi M{\"a}{\"a}tt{\"a} and Reetta Lehto and Sajaniemi, {Nina Kristiina} and Maijaliisa Erkkola and Roos, {Eva Brita}",
year = "2017",
month = "12",
day = "18",
language = "suomi",
volume = "54",
pages = "81--87",
journal = "Liikunta & Tiede",
issn = "0358-7010",
publisher = "Liikuntatieteellinen seura",
number = "6",

}

Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen. / Määttä, Suvi; Lehto, Reetta; Sajaniemi, Nina Kristiina; Erkkola, Maijaliisa; Roos, Eva Brita.

julkaisussa: Liikunta & Tiede, Vuosikerta 54, Nro 6, 18.12.2017, s. 81-87.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

TY - JOUR

T1 - Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen

AU - Määttä, Suvi

AU - Lehto, Reetta

AU - Sajaniemi, Nina Kristiina

AU - Erkkola, Maijaliisa

AU - Roos, Eva Brita

PY - 2017/12/18

Y1 - 2017/12/18

N2 - Varhaislapsuuden fyysisellä aktiivisuudella eli liikkumisella onlukuisia hyötyjä terveydelle ja hyvinvoinnille. Silti tutkimustiedonmukaan suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista ei liiku tarpeeksi. Tarvitaankinlisää tietoa vähäisempään liikkumiseen yhteydessä olevistatekijöistä eri konteksteissa (esimerkiksi päiväkoti, viikonloppu).Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 3–6-vuotiaiden lastensukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteyttä lasten objektiivisestimitattuun liikkumiseen päiväkotiaikana, arkena ja viikonloppuna.Tutkimus on osa DAGIS-hanketta, ja pohjautuu vuosina 2015 ja2016 kerättyyn poikkileikkausaineistoon (n=864). Aineisto kerättiinyhteensä 66 päiväkodista kahdeksassa kunnassa. Lapset pitivät liikemittariaviikon ajan. Äidin koulutustausta luokiteltiin kolmiluokkaiseksi.Liikemittaridatasta erotettiin paikallaanolo, kevyt liikkuminenja reipas tai rasittava liikkuminen päiväkotiaikana, kotiaika päiväkotipäivinä(myöhemmin arki) ja viikonloppuna. Yhteyksiä tutkittiinkovarianssianalyyseillä vakioituna kunnalla, vuodenajalla, lapsensukupuolella ja iällä. Äidin koulutustaustan yhteyksiä liikkumiseentutkittaessa huomioitiin mahdollinen lapsen sukupuolen interaktio.Pojilla oli tyttöjä enemmän vähintään reipasta liikkumista päiväkodissa,arkena ja viikonloppuna. Tytöillä oli enemmän paikallaanoloapäiväkotiaikana. Äidin korkeampi koulutus oli yhteydessä runsaampaanpoikien reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena, muttavähäisempään tyttöjen reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkenaja viikonloppuna. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tytöillä olivähemmän reippaasta rasittavaan liikkumista kuin pojilla kaikissatutkituissa konteksteissa. Äidin koulutustaustan ja reippaasta rasittavaanliikkumisen väliset yhteydet olivat erilaiset tytöillä kuin pojilla,ja niitä esiintyi vain kotiaikana. Tarvitaan lisää tutkimusta liikkumiseenyhteydessä olevista tekijöistä, erikseen tytöillä ja pojilla.

AB - Varhaislapsuuden fyysisellä aktiivisuudella eli liikkumisella onlukuisia hyötyjä terveydelle ja hyvinvoinnille. Silti tutkimustiedonmukaan suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista ei liiku tarpeeksi. Tarvitaankinlisää tietoa vähäisempään liikkumiseen yhteydessä olevistatekijöistä eri konteksteissa (esimerkiksi päiväkoti, viikonloppu).Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 3–6-vuotiaiden lastensukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteyttä lasten objektiivisestimitattuun liikkumiseen päiväkotiaikana, arkena ja viikonloppuna.Tutkimus on osa DAGIS-hanketta, ja pohjautuu vuosina 2015 ja2016 kerättyyn poikkileikkausaineistoon (n=864). Aineisto kerättiinyhteensä 66 päiväkodista kahdeksassa kunnassa. Lapset pitivät liikemittariaviikon ajan. Äidin koulutustausta luokiteltiin kolmiluokkaiseksi.Liikemittaridatasta erotettiin paikallaanolo, kevyt liikkuminenja reipas tai rasittava liikkuminen päiväkotiaikana, kotiaika päiväkotipäivinä(myöhemmin arki) ja viikonloppuna. Yhteyksiä tutkittiinkovarianssianalyyseillä vakioituna kunnalla, vuodenajalla, lapsensukupuolella ja iällä. Äidin koulutustaustan yhteyksiä liikkumiseentutkittaessa huomioitiin mahdollinen lapsen sukupuolen interaktio.Pojilla oli tyttöjä enemmän vähintään reipasta liikkumista päiväkodissa,arkena ja viikonloppuna. Tytöillä oli enemmän paikallaanoloapäiväkotiaikana. Äidin korkeampi koulutus oli yhteydessä runsaampaanpoikien reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena, muttavähäisempään tyttöjen reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkenaja viikonloppuna. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tytöillä olivähemmän reippaasta rasittavaan liikkumista kuin pojilla kaikissatutkituissa konteksteissa. Äidin koulutustaustan ja reippaasta rasittavaanliikkumisen väliset yhteydet olivat erilaiset tytöillä kuin pojilla,ja niitä esiintyi vain kotiaikana. Tarvitaan lisää tutkimusta liikkumiseenyhteydessä olevista tekijöistä, erikseen tytöillä ja pojilla.

KW - 416 Elintarviketieteet

KW - 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

M3 - Artikkeli

VL - 54

SP - 81

EP - 87

JO - Liikunta & Tiede

JF - Liikunta & Tiede

SN - 0358-7010

IS - 6

ER -