Sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteydet 3–6-vuotiaiden lasten objektiivisesti mitattuun liikkumiseen

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Varhaislapsuuden fyysisellä aktiivisuudella eli liikkumisella on
lukuisia hyötyjä terveydelle ja hyvinvoinnille. Silti tutkimustiedon
mukaan suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista ei liiku tarpeeksi. Tarvitaankin
lisää tietoa vähäisempään liikkumiseen yhteydessä olevista
tekijöistä eri konteksteissa (esimerkiksi päiväkoti, viikonloppu).
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 3–6-vuotiaiden lasten
sukupuolen ja äidin koulutustaustan yhteyttä lasten objektiivisesti
mitattuun liikkumiseen päiväkotiaikana, arkena ja viikonloppuna.
Tutkimus on osa DAGIS-hanketta, ja pohjautuu vuosina 2015 ja
2016 kerättyyn poikkileikkausaineistoon (n=864). Aineisto kerättiin
yhteensä 66 päiväkodista kahdeksassa kunnassa. Lapset pitivät liikemittaria
viikon ajan. Äidin koulutustausta luokiteltiin kolmiluokkaiseksi.
Liikemittaridatasta erotettiin paikallaanolo, kevyt liikkuminen
ja reipas tai rasittava liikkuminen päiväkotiaikana, kotiaika päiväkotipäivinä
(myöhemmin arki) ja viikonloppuna. Yhteyksiä tutkittiin
kovarianssianalyyseillä vakioituna kunnalla, vuodenajalla, lapsen
sukupuolella ja iällä. Äidin koulutustaustan yhteyksiä liikkumiseen
tutkittaessa huomioitiin mahdollinen lapsen sukupuolen interaktio.
Pojilla oli tyttöjä enemmän vähintään reipasta liikkumista päiväkodissa,
arkena ja viikonloppuna. Tytöillä oli enemmän paikallaanoloa
päiväkotiaikana. Äidin korkeampi koulutus oli yhteydessä runsaampaan
poikien reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena, mutta
vähäisempään tyttöjen reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen arkena
ja viikonloppuna. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tytöillä oli
vähemmän reippaasta rasittavaan liikkumista kuin pojilla kaikissa
tutkituissa konteksteissa. Äidin koulutustaustan ja reippaasta rasittavaan
liikkumisen väliset yhteydet olivat erilaiset tytöillä kuin pojilla,
ja niitä esiintyi vain kotiaikana. Tarvitaan lisää tutkimusta liikkumiseen
yhteydessä olevista tekijöistä, erikseen tytöillä ja pojilla.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiLiikunta & Tiede
Vuosikerta54
Numero6
Sivut81-87
ISSN0358-7010
TilaJulkaistu - 18 joulukuuta 2017
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 416 Elintarviketieteet
  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Siteeraa tätä