Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla - asiantuntija-aseman rakentuminen työelämässä

  Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

  Kuvaus

  Tutkin artikkeliväitöskirjassani asiantuntija-aseman rakentumista työelämässä. Kiinnostukseni kohteena on pääsy asiantuntijakentälle ja asiantuntija-aseman muotoutuminen työpaikkatasolla ja lähestyn tutkimusongelmaa kahden käsitteen kautta: legitimaation ja auktoriteetin. Legitimaatio on asiantuntijajärjestelmän kautta toteutuva yhteiskuntatason valtuutus asiantuntijakentälle, kun taas auktoriteetti tarkoittaa työpaikkatasolla rakentuvaa asiantuntija-asemaa, jonka ulottuvuuksia ovat reviirit ja määrittelyvalta työhön. Asiantuntijajäsenyyttä säätelevät asiantuntijajärjestelmään liittyvän koulutuksellisen sulkeuman lisäksi sosiaaliseen taustaan liittyvät ehdot. Työpaikkatason asemaa muotoilevat myös työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön liittyvät ehdot.

  Viisi empiiristä artikkeliani ovat jakautuneet kahteen erilaista sosiologista tutkimusperinnettä edustavaan tyyppiin: työmarkkinoiden ja yhteiskunnan rakenteita tarkastelevaan tutkimukseen ja mikrososiaalisen tason näkökulmaan perustuvaan organisaatiotutkimukseen. Rakennesosiologiseen perinteeseen kuuluvat artikkelini käsittelevät asiantuntijaurien sukupuolittumista ja sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan merkitystä asiantuntija-asemiin sijoittumiselle. Mikrososiaalisen tason tarkastelunäkökulmaan perustuvissa artikkeleissani olen tutkinut asiantuntijoiden työn organisointia työpaikkatasolla.

  Asiantuntija-aseman rakentamista tukevat edelleen asiantuntijajärjestelmään liittyvät sulkeumat, mutta asiantuntijoiden on käytävä jatkuvasti neuvotteluita asemastaan asiantuntijakentällä yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksessa. Keskeinen tulokseni on sulkeuman luonnetta ja muotoa koskeva tulkinta: sulkeuma on pysyvä, mutta muodoltaan muuttuva ja huokoinen asiantuntijalegitimiteettiä järjestävä käytäntö. Yksilöiden pääsyä asiantuntijakentälle ehdollistavat sosiaaliset ehdot: sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan sekä sukupuolen merkitys toteutuu kuitenkin yhdistelminä alakohtaisesti ja osin tilannekohtaisesti.

  Lainsäädäntö vahvistaa julkisen sektorin asiantuntijatyötä myös organisaatioiden asiantuntija-aseman määrittelyiden kautta ja samalla se järjestelee organisaatioiden keskinäistä työnjakoa ja reviireitä. Uusilla, markkinoiden ehdoilla toimivilla asiantuntija-aloilla asiantuntijavaltuutus rakentuu löyhemmin ja edellyttää kentän kaikkien intressitahojen hyväksymistä. Uusillakin asiantuntija-aloilla legitimaatiota kuitenkin argumentoidaan perinteisillä tavoilla eli vakiintuneisiin tieteenaloihin vetoamalla, sillä ne ovat kaikkien tunnistettavissa ja tunnustettavissa.
  Alkuperäiskielisuomi
  JulkaisupaikkaHelsinki
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-92-6239-7
  Sähköinen ISBN978-952-10-5797-7
  TilaJulkaistu - 2009
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tieteenalat

  • 514 Sosiaalitieteet
  • asiantuntijuus, työelämä, koulutus

  Lainaa tätä

  @phdthesis{8467ac4845dd45698e0c657c9c81a070,
  title = "Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla - asiantuntija-aseman rakentuminen ty{\"o}el{\"a}m{\"a}ss{\"a}",
  abstract = "Tutkin artikkeliv{\"a}it{\"o}skirjassani asiantuntija-aseman rakentumista ty{\"o}el{\"a}m{\"a}ss{\"a}. Kiinnostukseni kohteena on p{\"a}{\"a}sy asiantuntijakent{\"a}lle ja asiantuntija-aseman muotoutuminen ty{\"o}paikkatasolla ja l{\"a}hestyn tutkimusongelmaa kahden k{\"a}sitteen kautta: legitimaation ja auktoriteetin. Legitimaatio on asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}n kautta toteutuva yhteiskuntatason valtuutus asiantuntijakent{\"a}lle, kun taas auktoriteetti tarkoittaa ty{\"o}paikkatasolla rakentuvaa asiantuntija-asemaa, jonka ulottuvuuksia ovat reviirit ja m{\"a}{\"a}rittelyvalta ty{\"o}h{\"o}n. Asiantuntijaj{\"a}senyytt{\"a} s{\"a}{\"a}telev{\"a}t asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n liittyv{\"a}n koulutuksellisen sulkeuman lis{\"a}ksi sosiaaliseen taustaan liittyv{\"a}t ehdot. Ty{\"o}paikkatason asemaa muotoilevat my{\"o}s ty{\"o}organisaatioon ja sen toimintaymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n liittyv{\"a}t ehdot. Viisi empiirist{\"a} artikkeliani ovat jakautuneet kahteen erilaista sosiologista tutkimusperinnett{\"a} edustavaan tyyppiin: ty{\"o}markkinoiden ja yhteiskunnan rakenteita tarkastelevaan tutkimukseen ja mikrososiaalisen tason n{\"a}k{\"o}kulmaan perustuvaan organisaatiotutkimukseen. Rakennesosiologiseen perinteeseen kuuluvat artikkelini k{\"a}sittelev{\"a}t asiantuntijaurien sukupuolittumista ja sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan merkityst{\"a} asiantuntija-asemiin sijoittumiselle. Mikrososiaalisen tason tarkastelun{\"a}k{\"o}kulmaan perustuvissa artikkeleissani olen tutkinut asiantuntijoiden ty{\"o}n organisointia ty{\"o}paikkatasolla. Asiantuntija-aseman rakentamista tukevat edelleen asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}n liittyv{\"a}t sulkeumat, mutta asiantuntijoiden on k{\"a}yt{\"a}v{\"a} jatkuvasti neuvotteluita asemastaan asiantuntijakent{\"a}ll{\"a} yhteiskunnan ja ty{\"o}markkinoiden muutoksessa. Keskeinen tulokseni on sulkeuman luonnetta ja muotoa koskeva tulkinta: sulkeuma on pysyv{\"a}, mutta muodoltaan muuttuva ja huokoinen asiantuntijalegitimiteetti{\"a} j{\"a}rjest{\"a}v{\"a} k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}. Yksil{\"o}iden p{\"a}{\"a}sy{\"a} asiantuntijakent{\"a}lle ehdollistavat sosiaaliset ehdot: sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan sek{\"a} sukupuolen merkitys toteutuu kuitenkin yhdistelmin{\"a} alakohtaisesti ja osin tilannekohtaisesti. Lains{\"a}{\"a}d{\"a}nt{\"o} vahvistaa julkisen sektorin asiantuntijaty{\"o}t{\"a} my{\"o}s organisaatioiden asiantuntija-aseman m{\"a}{\"a}rittelyiden kautta ja samalla se j{\"a}rjestelee organisaatioiden keskin{\"a}ist{\"a} ty{\"o}njakoa ja reviireit{\"a}. Uusilla, markkinoiden ehdoilla toimivilla asiantuntija-aloilla asiantuntijavaltuutus rakentuu l{\"o}yhemmin ja edellytt{\"a}{\"a} kent{\"a}n kaikkien intressitahojen hyv{\"a}ksymist{\"a}. Uusillakin asiantuntija-aloilla legitimaatiota kuitenkin argumentoidaan perinteisill{\"a} tavoilla eli vakiintuneisiin tieteenaloihin vetoamalla, sill{\"a} ne ovat kaikkien tunnistettavissa ja tunnustettavissa.",
  keywords = "514 Sosiaalitieteet, asiantuntijuus, ty{\"o}el{\"a}m{\"a}, koulutus",
  author = "Arja Haapakorpi",
  year = "2009",
  language = "suomi",
  isbn = "978-952-92-6239-7",
  publisher = "Yliopistopaino",
  address = "Suomi",

  }

  Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla - asiantuntija-aseman rakentuminen työelämässä. / Haapakorpi, Arja.

  Helsinki : Yliopistopaino, 2009. 74 s.

  Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

  TY - THES

  T1 - Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla - asiantuntija-aseman rakentuminen työelämässä

  AU - Haapakorpi, Arja

  PY - 2009

  Y1 - 2009

  N2 - Tutkin artikkeliväitöskirjassani asiantuntija-aseman rakentumista työelämässä. Kiinnostukseni kohteena on pääsy asiantuntijakentälle ja asiantuntija-aseman muotoutuminen työpaikkatasolla ja lähestyn tutkimusongelmaa kahden käsitteen kautta: legitimaation ja auktoriteetin. Legitimaatio on asiantuntijajärjestelmän kautta toteutuva yhteiskuntatason valtuutus asiantuntijakentälle, kun taas auktoriteetti tarkoittaa työpaikkatasolla rakentuvaa asiantuntija-asemaa, jonka ulottuvuuksia ovat reviirit ja määrittelyvalta työhön. Asiantuntijajäsenyyttä säätelevät asiantuntijajärjestelmään liittyvän koulutuksellisen sulkeuman lisäksi sosiaaliseen taustaan liittyvät ehdot. Työpaikkatason asemaa muotoilevat myös työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön liittyvät ehdot. Viisi empiiristä artikkeliani ovat jakautuneet kahteen erilaista sosiologista tutkimusperinnettä edustavaan tyyppiin: työmarkkinoiden ja yhteiskunnan rakenteita tarkastelevaan tutkimukseen ja mikrososiaalisen tason näkökulmaan perustuvaan organisaatiotutkimukseen. Rakennesosiologiseen perinteeseen kuuluvat artikkelini käsittelevät asiantuntijaurien sukupuolittumista ja sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan merkitystä asiantuntija-asemiin sijoittumiselle. Mikrososiaalisen tason tarkastelunäkökulmaan perustuvissa artikkeleissani olen tutkinut asiantuntijoiden työn organisointia työpaikkatasolla. Asiantuntija-aseman rakentamista tukevat edelleen asiantuntijajärjestelmään liittyvät sulkeumat, mutta asiantuntijoiden on käytävä jatkuvasti neuvotteluita asemastaan asiantuntijakentällä yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksessa. Keskeinen tulokseni on sulkeuman luonnetta ja muotoa koskeva tulkinta: sulkeuma on pysyvä, mutta muodoltaan muuttuva ja huokoinen asiantuntijalegitimiteettiä järjestävä käytäntö. Yksilöiden pääsyä asiantuntijakentälle ehdollistavat sosiaaliset ehdot: sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan sekä sukupuolen merkitys toteutuu kuitenkin yhdistelminä alakohtaisesti ja osin tilannekohtaisesti. Lainsäädäntö vahvistaa julkisen sektorin asiantuntijatyötä myös organisaatioiden asiantuntija-aseman määrittelyiden kautta ja samalla se järjestelee organisaatioiden keskinäistä työnjakoa ja reviireitä. Uusilla, markkinoiden ehdoilla toimivilla asiantuntija-aloilla asiantuntijavaltuutus rakentuu löyhemmin ja edellyttää kentän kaikkien intressitahojen hyväksymistä. Uusillakin asiantuntija-aloilla legitimaatiota kuitenkin argumentoidaan perinteisillä tavoilla eli vakiintuneisiin tieteenaloihin vetoamalla, sillä ne ovat kaikkien tunnistettavissa ja tunnustettavissa.

  AB - Tutkin artikkeliväitöskirjassani asiantuntija-aseman rakentumista työelämässä. Kiinnostukseni kohteena on pääsy asiantuntijakentälle ja asiantuntija-aseman muotoutuminen työpaikkatasolla ja lähestyn tutkimusongelmaa kahden käsitteen kautta: legitimaation ja auktoriteetin. Legitimaatio on asiantuntijajärjestelmän kautta toteutuva yhteiskuntatason valtuutus asiantuntijakentälle, kun taas auktoriteetti tarkoittaa työpaikkatasolla rakentuvaa asiantuntija-asemaa, jonka ulottuvuuksia ovat reviirit ja määrittelyvalta työhön. Asiantuntijajäsenyyttä säätelevät asiantuntijajärjestelmään liittyvän koulutuksellisen sulkeuman lisäksi sosiaaliseen taustaan liittyvät ehdot. Työpaikkatason asemaa muotoilevat myös työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön liittyvät ehdot. Viisi empiiristä artikkeliani ovat jakautuneet kahteen erilaista sosiologista tutkimusperinnettä edustavaan tyyppiin: työmarkkinoiden ja yhteiskunnan rakenteita tarkastelevaan tutkimukseen ja mikrososiaalisen tason näkökulmaan perustuvaan organisaatiotutkimukseen. Rakennesosiologiseen perinteeseen kuuluvat artikkelini käsittelevät asiantuntijaurien sukupuolittumista ja sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan merkitystä asiantuntija-asemiin sijoittumiselle. Mikrososiaalisen tason tarkastelunäkökulmaan perustuvissa artikkeleissani olen tutkinut asiantuntijoiden työn organisointia työpaikkatasolla. Asiantuntija-aseman rakentamista tukevat edelleen asiantuntijajärjestelmään liittyvät sulkeumat, mutta asiantuntijoiden on käytävä jatkuvasti neuvotteluita asemastaan asiantuntijakentällä yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksessa. Keskeinen tulokseni on sulkeuman luonnetta ja muotoa koskeva tulkinta: sulkeuma on pysyvä, mutta muodoltaan muuttuva ja huokoinen asiantuntijalegitimiteettiä järjestävä käytäntö. Yksilöiden pääsyä asiantuntijakentälle ehdollistavat sosiaaliset ehdot: sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan sekä sukupuolen merkitys toteutuu kuitenkin yhdistelminä alakohtaisesti ja osin tilannekohtaisesti. Lainsäädäntö vahvistaa julkisen sektorin asiantuntijatyötä myös organisaatioiden asiantuntija-aseman määrittelyiden kautta ja samalla se järjestelee organisaatioiden keskinäistä työnjakoa ja reviireitä. Uusilla, markkinoiden ehdoilla toimivilla asiantuntija-aloilla asiantuntijavaltuutus rakentuu löyhemmin ja edellyttää kentän kaikkien intressitahojen hyväksymistä. Uusillakin asiantuntija-aloilla legitimaatiota kuitenkin argumentoidaan perinteisillä tavoilla eli vakiintuneisiin tieteenaloihin vetoamalla, sillä ne ovat kaikkien tunnistettavissa ja tunnustettavissa.

  KW - 514 Sosiaalitieteet

  KW - asiantuntijuus, työelämä, koulutus

  M3 - Väitöskirja

  SN - 978-952-92-6239-7

  PB - Yliopistopaino

  CY - Helsinki

  ER -