Tekoäly viranomaistoiminnassa - eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Raija Koivisto, Jaana Leikas, Heidi Auvinen, Ville Vakkuri, Pertti Saariluoma, Jenni Maria Hakkarainen, Riikka Koulu

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Tekoälyn ja ohjelmistorobottien käyttö lisääntyy - myös viranomaistoiminnassa - muuttaen prosesseja ja toimintatapoja. Uusien teknologioiden ja järjestelmien käyttöönotolla on moninaisia vaikutuksia niin kansalaisten, virkamiesten kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta. Yhteiskunnan arvojen mukainen eettinen toiminta ja siitä kumpuava luottamus tulisi säilyttää myös tekoälyn aikakaudella. Tässä selvityksessä on aluksi tarkasteltu käsityksiä etiikasta ja hyväksyttävyydestä yleisesti ja erityisesti teknologian kehittämisen ja käyttöönoton yhteydessä. Tuloksena on esitetty selvitystyön aikana kehitetty eettinen toimintamalli. Koska eettisyys on vahvasti kontekstisidonnaista, on tekoälyn eettisyyttä viranomaistoiminnassa tarkasteltu käyttötapausten avulla, joita selvitettiin haastattelemalla 13 valtionhallinnon toimijaa. Käyttötapausten eettisiä ja hyväksyttävyyskysymyksiä tarkasteltiin työpajoissa. Hyväksyttävyyttä selvitettiin lisäksi tekemällä kansalaiskysely ja analysoimalla internetissä käytyä keskustelua tekoälystä ja sen käytöstä viranomaistoiminnassa. Raportissa on esitetty vahvimmin esille tulleet eettisyyteen ja hyväksyttävyyteen liittyvät kysymykset sekä kysymyksiin liittyviä ratkaisuehdotuksia. Tekoäly viranomaistoiminnassa saatetaan nähdä eettisten ongelmien aiheuttajana, mutta se avaa paljon myös positiivisia mahdollisuuksia, kuten monenlaisia laadun parantamisen keinoja. Siten tekoäly viisaasti käytettynä on eettisyyden ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta positiivisen muutoksen mahdollistaja ja voi parhaimmillaan jopa ratkaista eettisyyteen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyviä ongelmia.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Sivumäärä62
ISBN (elektroninen)978-952-287-643-0
TilaJulkaistu - 1 helmik. 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Numero14/2019
ISSN (elektroninen)2342-6799

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede
  • 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Siteeraa tätä