Teollisuuden päästödirektiivin (IED) voimaansaattaminen Suomessa ja eräitä muita ympäristönsuojelulain kehittämisajatuksia

Eeva-Maija Puheloinen, Ari Ekroos, Matias Oskari Warsta, Gary Watkins, Mari-Linda Harju, Olli Dahl

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Abstrakti

Teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (2010/75/EU, IE-direktiivi) tulee voimaan 6.1.2011. IE-direktiivin myötä ympäristönsuojelulakia (YSL) on välttämätöntä uudistaa laaja-alaisesti. Direktiivin yksityiskohtaisen sääntely ja siitä johtuva kansallisen lainsäädännön uudistamistarve johtaa merkittäviin muutoksiin. IE-direktiivi korvaa myös eräät teollisia toimintoja koskevat erityisvaatimukset, joista aiemmin on säädetty omina toimialakohtaisina direktiiveinään. Tärkein muutos IE-direktiivissä on parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskeva muutos, kun BAT-vertailuasiakirjojen BAT-päätelmiin sisältyvät päästötasot tulevat sitoviksi.

Raportissa on hahmoteltu IE-direktiivistä johtuvat muutokset nykyiseen ympäristönsuojelulainsäädäntöömme. IE-direktiivistä johtuvien muutosten tekemisen yhteydessä olisi käytännöllistä uudistaa YSL:ia laajemminkin sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Raportissa on hahmoteltu erilaisia, muuhun kuin IE-direktiiviin perustuvia YSL:n sisällöllisiä muutoksia – osa on pieniä sanamuodon tarkistuksia ja osa laajempia uudistuksia.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaYmpäristöministeriö
Sivumäärä392
ISBN (elektroninen)978-952-11-3847-8
TilaJulkaistu - 2011
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiYmpäristöministeriön raportteja
Numero6
Vuosikerta2011
ISSN (painettu)1796-170X

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede
  • Ympäristöoikeus
  • Ympäristönsuojeluoikeus
  • Ympäristönsuojelulaki
  • Teollisuuden päästödirektiivi

Siteeraa tätä