Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa

Teppo Särkämö, Sari Laitinen, Ava Numminen, Mari Tervaniemi, Merja Kurki, Pekka Rantanen

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kuvaus

Väestön ikääntyessä myös muistisairaudet yleistyvät voimakkaasti ja kuormittavat julkisen terveydenhuollon resursseja. Koska kuntoutusta ei ole mahdollista järjestää kaikille sitä tarvitseville, on tärkeää kehittää erilaisia aivoja aktivoivia toimintoja, jotka ovat helposti sovellettavissa päivittäiseen hoitotyöhön ja voivat ylläpitää muistisairaan kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista toimintakykyä sekä vähentää omaisten ja hoitajien rasittuneisuutta. Musiikin kuuntelu tai laulaminen on yksinkertainen ja mieluisa toimintamuoto, johon useimmat
muistisairaat kykenevät helposti ja joka myös aktivoi aivoja erittäin monipuolisesti ja laajalti. Säännöllisen musiikin kuuntelun tai laulamisen pitkäkestoisia vaikutuksia muistisairaan hyvinvointiin ja toimintakykyyn ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu.

Tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko muistisairaiden ja heidän omaistensa tai hoitajiensa yhteisellä, säännöllisellä musiikkitoiminnalla edistää muistisairaiden kognitiivista toimintakykyä, mielialaa ja elämänlaatua sekä heidän omaistensa ja hoitajiensa hyvinvointia ja jaksamista. Tutkimukseen osallistui vuosien 2009–2011 aikana yhteensä 89 lievästi tai keskivaikeasti muistisairasta henkilöä Helsingin ja
Espoon alueelta yhdessä tukihenkilön kanssa. Tukihenkilöt olivat muistisairaan omaisia (n = 59) tai hoitajia tai muita vapaaehtoisia henkilöitä (n = 30). Muistisairaat jaettiin satunnaistetusti lauluvalmennusryhmään (LAVA, n = 30), elämänkaarimusiikkiryhmään (EKMU, n = 29) ja verrokkiryhmään (n = 30). Musiikinopettajan tai musiikkiterapeutin vetämissä valmennusryhmissä muistisairaat joko lauloivat (LAVA) tai kuuntelivat (EKMU) mieleisiä lauluja
yhdessä tukihenkilön kanssa ja tukihenkilöitä ohjattiin käyttämään musiikkia enemmän ja säännöllisemmin osana muistisairaan arkihoitoa. Valmennuksen vaikuttavuutta arvioitiin neuropsykologisella tutkimuksella ja kyselylomakkeilla kolmesti: ennen interventiota, heti sen jälkeen ja puolen vuoden kuluttua. Omaisia myös haastateltiin heti intervention jälkeen ja puoli vuotta myöhemmin.

Neuropsykologisten tutkimusten ja kyselylomakkeiden tulokset osoittivat, että muistisairaiden mieliala ja orientoituminen ympäristöön paranivat seurannassa enemmän sekä LAVA- että EKMU-ryhmässä kuin verrokkiryhmässä. EKMU-ryhmässä myös muistisairaiden elämänlaatu koheni enemmän kuin muissa ryhmissä. LAVA-ryhmässä muistisairaiden kielellinen ja omaelämäkerrallinen muisti paranivat ja omaisten kokema psyykkinen kuormittuneisuus väheni enemmän kuin muissa ryhmissä. Myös omaiset kokivat musiikkitoiminnan
parantavan muistisairaan mielialaa, piristävän, stimuloivan muistelua ja edistävän kommunikointia.

Kokonaisuudessaan tulokset osoittavat, että säännöllisillä musiikkiaktiviteeteilla voi olla pitkäkestoista hyötyä muistisairaiden psyykkiselle ja kognitiiviselle hyvinvoinnille sekä omaisten jaksamiselle. Musiikkivalmennus, jossa käytetään tuttua musiikkia ja joka painottaa muistisairaan ja omaisen tai hoitajan välistä vuorovaikutusta, vaikuttaa olevan hyödyllinen ja muistisairaiden kuntoutukseen hyvin soveltuva menetelmä.
Julkaisun otsikon käännösthat song: Using music to support mood, quality of life and cognitive funtioning in memory-impaired elderly persons
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaMiina Sillanpään säätiö
Sivumäärä50
ISBN (painettu)978-951-8973-55-6
ISBN (elektroninen)978-951-8973-55-6
TilaJulkaistu - 2011
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiMiina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A
Numero10
ISSN (painettu)0786-7069

Tieteenalat

  • 515 Psykologia

Lainaa tätä

Särkämö, T., Laitinen, S., Numminen, A., Tervaniemi, M., Kurki, M., & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. (Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A; Nro 10). Helsinki: Miina Sillanpään säätiö.
Särkämö, Teppo ; Laitinen, Sari ; Numminen, Ava ; Tervaniemi, Mari ; Kurki, Merja ; Rantanen, Pekka. / Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Helsinki : Miina Sillanpään säätiö, 2011. 50 Sivumäärä (Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A; 10).
@book{503490d35dc242469540096067440d37,
title = "Muistaakseni laulan: Musiikin k{\"a}ytt{\"o} muistisairaiden mielialan, el{\"a}m{\"a}nlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa",
abstract = "V{\"a}est{\"o}n ik{\"a}{\"a}ntyess{\"a} my{\"o}s muistisairaudet yleistyv{\"a}t voimakkaasti ja kuormittavat julkisen terveydenhuollon resursseja. Koska kuntoutusta ei ole mahdollista j{\"a}rjest{\"a}{\"a} kaikille sit{\"a} tarvitseville, on t{\"a}rke{\"a}{\"a} kehitt{\"a}{\"a} erilaisia aivoja aktivoivia toimintoja, jotka ovat helposti sovellettavissa p{\"a}ivitt{\"a}iseen hoitoty{\"o}h{\"o}n ja voivat yll{\"a}pit{\"a}{\"a} muistisairaan kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista toimintakyky{\"a} sek{\"a} v{\"a}hent{\"a}{\"a} omaisten ja hoitajien rasittuneisuutta. Musiikin kuuntelu tai laulaminen on yksinkertainen ja mieluisa toimintamuoto, johon useimmat muistisairaat kykenev{\"a}t helposti ja joka my{\"o}s aktivoi aivoja eritt{\"a}in monipuolisesti ja laajalti. S{\"a}{\"a}nn{\"o}llisen musiikin kuuntelun tai laulamisen pitk{\"a}kestoisia vaikutuksia muistisairaan hyvinvointiin ja toimintakykyyn ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu. Tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jonka tavoitteena oli selvitt{\"a}{\"a}, voidaanko muistisairaiden ja heid{\"a}n omaistensa tai hoitajiensa yhteisell{\"a}, s{\"a}{\"a}nn{\"o}llisell{\"a} musiikkitoiminnalla edist{\"a}{\"a} muistisairaiden kognitiivista toimintakyky{\"a}, mielialaa ja el{\"a}m{\"a}nlaatua sek{\"a} heid{\"a}n omaistensa ja hoitajiensa hyvinvointia ja jaksamista. Tutkimukseen osallistui vuosien 2009–2011 aikana yhteens{\"a} 89 liev{\"a}sti tai keskivaikeasti muistisairasta henkil{\"o}{\"a} Helsingin ja Espoon alueelta yhdess{\"a} tukihenkil{\"o}n kanssa. Tukihenkil{\"o}t olivat muistisairaan omaisia (n = 59) tai hoitajia tai muita vapaaehtoisia henkil{\"o}it{\"a} (n = 30). Muistisairaat jaettiin satunnaistetusti lauluvalmennusryhm{\"a}{\"a}n (LAVA, n = 30), el{\"a}m{\"a}nkaarimusiikkiryhm{\"a}{\"a}n (EKMU, n = 29) ja verrokkiryhm{\"a}{\"a}n (n = 30). Musiikinopettajan tai musiikkiterapeutin vet{\"a}miss{\"a} valmennusryhmiss{\"a} muistisairaat joko lauloivat (LAVA) tai kuuntelivat (EKMU) mieleisi{\"a} lauluja yhdess{\"a} tukihenkil{\"o}n kanssa ja tukihenkil{\"o}it{\"a} ohjattiin k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}{\"a}n musiikkia enemm{\"a}n ja s{\"a}{\"a}nn{\"o}llisemmin osana muistisairaan arkihoitoa. Valmennuksen vaikuttavuutta arvioitiin neuropsykologisella tutkimuksella ja kyselylomakkeilla kolmesti: ennen interventiota, heti sen j{\"a}lkeen ja puolen vuoden kuluttua. Omaisia my{\"o}s haastateltiin heti intervention j{\"a}lkeen ja puoli vuotta my{\"o}hemmin. Neuropsykologisten tutkimusten ja kyselylomakkeiden tulokset osoittivat, ett{\"a} muistisairaiden mieliala ja orientoituminen ymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n paranivat seurannassa enemm{\"a}n sek{\"a} LAVA- ett{\"a} EKMU-ryhm{\"a}ss{\"a} kuin verrokkiryhm{\"a}ss{\"a}. EKMU-ryhm{\"a}ss{\"a} my{\"o}s muistisairaiden el{\"a}m{\"a}nlaatu koheni enemm{\"a}n kuin muissa ryhmiss{\"a}. LAVA-ryhm{\"a}ss{\"a} muistisairaiden kielellinen ja omael{\"a}m{\"a}kerrallinen muisti paranivat ja omaisten kokema psyykkinen kuormittuneisuus v{\"a}heni enemm{\"a}n kuin muissa ryhmiss{\"a}. My{\"o}s omaiset kokivat musiikkitoiminnan parantavan muistisairaan mielialaa, pirist{\"a}v{\"a}n, stimuloivan muistelua ja edist{\"a}v{\"a}n kommunikointia. Kokonaisuudessaan tulokset osoittavat, ett{\"a} s{\"a}{\"a}nn{\"o}llisill{\"a} musiikkiaktiviteeteilla voi olla pitk{\"a}kestoista hy{\"o}ty{\"a} muistisairaiden psyykkiselle ja kognitiiviselle hyvinvoinnille sek{\"a} omaisten jaksamiselle. Musiikkivalmennus, jossa k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n tuttua musiikkia ja joka painottaa muistisairaan ja omaisen tai hoitajan v{\"a}list{\"a} vuorovaikutusta, vaikuttaa olevan hy{\"o}dyllinen ja muistisairaiden kuntoutukseen hyvin soveltuva menetelm{\"a}.",
keywords = "515 Psykologia",
author = "Teppo S{\"a}rk{\"a}m{\"o} and Sari Laitinen and Ava Numminen and Mari Tervaniemi and Merja Kurki and Pekka Rantanen",
year = "2011",
language = "suomi",
isbn = "978-951-8973-55-6",
series = "Miina Sillanp{\"a}{\"a}n s{\"a}{\"a}ti{\"o}n julkaisusarja. A",
publisher = "Miina Sillanp{\"a}{\"a}n s{\"a}{\"a}ti{\"o}",
number = "10",
address = "Suomi",

}

Särkämö, T, Laitinen, S, Numminen, A, Tervaniemi, M, Kurki, M & Rantanen, P 2011, Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A, Nro 10, Miina Sillanpään säätiö, Helsinki.

Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. / Särkämö, Teppo; Laitinen, Sari; Numminen, Ava; Tervaniemi, Mari; Kurki, Merja; Rantanen, Pekka.

Helsinki : Miina Sillanpään säätiö, 2011. 50 s. (Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A; Nro 10).

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

TY - BOOK

T1 - Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa

AU - Särkämö, Teppo

AU - Laitinen, Sari

AU - Numminen, Ava

AU - Tervaniemi, Mari

AU - Kurki, Merja

AU - Rantanen, Pekka

PY - 2011

Y1 - 2011

N2 - Väestön ikääntyessä myös muistisairaudet yleistyvät voimakkaasti ja kuormittavat julkisen terveydenhuollon resursseja. Koska kuntoutusta ei ole mahdollista järjestää kaikille sitä tarvitseville, on tärkeää kehittää erilaisia aivoja aktivoivia toimintoja, jotka ovat helposti sovellettavissa päivittäiseen hoitotyöhön ja voivat ylläpitää muistisairaan kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista toimintakykyä sekä vähentää omaisten ja hoitajien rasittuneisuutta. Musiikin kuuntelu tai laulaminen on yksinkertainen ja mieluisa toimintamuoto, johon useimmat muistisairaat kykenevät helposti ja joka myös aktivoi aivoja erittäin monipuolisesti ja laajalti. Säännöllisen musiikin kuuntelun tai laulamisen pitkäkestoisia vaikutuksia muistisairaan hyvinvointiin ja toimintakykyyn ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu. Tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko muistisairaiden ja heidän omaistensa tai hoitajiensa yhteisellä, säännöllisellä musiikkitoiminnalla edistää muistisairaiden kognitiivista toimintakykyä, mielialaa ja elämänlaatua sekä heidän omaistensa ja hoitajiensa hyvinvointia ja jaksamista. Tutkimukseen osallistui vuosien 2009–2011 aikana yhteensä 89 lievästi tai keskivaikeasti muistisairasta henkilöä Helsingin ja Espoon alueelta yhdessä tukihenkilön kanssa. Tukihenkilöt olivat muistisairaan omaisia (n = 59) tai hoitajia tai muita vapaaehtoisia henkilöitä (n = 30). Muistisairaat jaettiin satunnaistetusti lauluvalmennusryhmään (LAVA, n = 30), elämänkaarimusiikkiryhmään (EKMU, n = 29) ja verrokkiryhmään (n = 30). Musiikinopettajan tai musiikkiterapeutin vetämissä valmennusryhmissä muistisairaat joko lauloivat (LAVA) tai kuuntelivat (EKMU) mieleisiä lauluja yhdessä tukihenkilön kanssa ja tukihenkilöitä ohjattiin käyttämään musiikkia enemmän ja säännöllisemmin osana muistisairaan arkihoitoa. Valmennuksen vaikuttavuutta arvioitiin neuropsykologisella tutkimuksella ja kyselylomakkeilla kolmesti: ennen interventiota, heti sen jälkeen ja puolen vuoden kuluttua. Omaisia myös haastateltiin heti intervention jälkeen ja puoli vuotta myöhemmin. Neuropsykologisten tutkimusten ja kyselylomakkeiden tulokset osoittivat, että muistisairaiden mieliala ja orientoituminen ympäristöön paranivat seurannassa enemmän sekä LAVA- että EKMU-ryhmässä kuin verrokkiryhmässä. EKMU-ryhmässä myös muistisairaiden elämänlaatu koheni enemmän kuin muissa ryhmissä. LAVA-ryhmässä muistisairaiden kielellinen ja omaelämäkerrallinen muisti paranivat ja omaisten kokema psyykkinen kuormittuneisuus väheni enemmän kuin muissa ryhmissä. Myös omaiset kokivat musiikkitoiminnan parantavan muistisairaan mielialaa, piristävän, stimuloivan muistelua ja edistävän kommunikointia. Kokonaisuudessaan tulokset osoittavat, että säännöllisillä musiikkiaktiviteeteilla voi olla pitkäkestoista hyötyä muistisairaiden psyykkiselle ja kognitiiviselle hyvinvoinnille sekä omaisten jaksamiselle. Musiikkivalmennus, jossa käytetään tuttua musiikkia ja joka painottaa muistisairaan ja omaisen tai hoitajan välistä vuorovaikutusta, vaikuttaa olevan hyödyllinen ja muistisairaiden kuntoutukseen hyvin soveltuva menetelmä.

AB - Väestön ikääntyessä myös muistisairaudet yleistyvät voimakkaasti ja kuormittavat julkisen terveydenhuollon resursseja. Koska kuntoutusta ei ole mahdollista järjestää kaikille sitä tarvitseville, on tärkeää kehittää erilaisia aivoja aktivoivia toimintoja, jotka ovat helposti sovellettavissa päivittäiseen hoitotyöhön ja voivat ylläpitää muistisairaan kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista toimintakykyä sekä vähentää omaisten ja hoitajien rasittuneisuutta. Musiikin kuuntelu tai laulaminen on yksinkertainen ja mieluisa toimintamuoto, johon useimmat muistisairaat kykenevät helposti ja joka myös aktivoi aivoja erittäin monipuolisesti ja laajalti. Säännöllisen musiikin kuuntelun tai laulamisen pitkäkestoisia vaikutuksia muistisairaan hyvinvointiin ja toimintakykyyn ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu. Tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko muistisairaiden ja heidän omaistensa tai hoitajiensa yhteisellä, säännöllisellä musiikkitoiminnalla edistää muistisairaiden kognitiivista toimintakykyä, mielialaa ja elämänlaatua sekä heidän omaistensa ja hoitajiensa hyvinvointia ja jaksamista. Tutkimukseen osallistui vuosien 2009–2011 aikana yhteensä 89 lievästi tai keskivaikeasti muistisairasta henkilöä Helsingin ja Espoon alueelta yhdessä tukihenkilön kanssa. Tukihenkilöt olivat muistisairaan omaisia (n = 59) tai hoitajia tai muita vapaaehtoisia henkilöitä (n = 30). Muistisairaat jaettiin satunnaistetusti lauluvalmennusryhmään (LAVA, n = 30), elämänkaarimusiikkiryhmään (EKMU, n = 29) ja verrokkiryhmään (n = 30). Musiikinopettajan tai musiikkiterapeutin vetämissä valmennusryhmissä muistisairaat joko lauloivat (LAVA) tai kuuntelivat (EKMU) mieleisiä lauluja yhdessä tukihenkilön kanssa ja tukihenkilöitä ohjattiin käyttämään musiikkia enemmän ja säännöllisemmin osana muistisairaan arkihoitoa. Valmennuksen vaikuttavuutta arvioitiin neuropsykologisella tutkimuksella ja kyselylomakkeilla kolmesti: ennen interventiota, heti sen jälkeen ja puolen vuoden kuluttua. Omaisia myös haastateltiin heti intervention jälkeen ja puoli vuotta myöhemmin. Neuropsykologisten tutkimusten ja kyselylomakkeiden tulokset osoittivat, että muistisairaiden mieliala ja orientoituminen ympäristöön paranivat seurannassa enemmän sekä LAVA- että EKMU-ryhmässä kuin verrokkiryhmässä. EKMU-ryhmässä myös muistisairaiden elämänlaatu koheni enemmän kuin muissa ryhmissä. LAVA-ryhmässä muistisairaiden kielellinen ja omaelämäkerrallinen muisti paranivat ja omaisten kokema psyykkinen kuormittuneisuus väheni enemmän kuin muissa ryhmissä. Myös omaiset kokivat musiikkitoiminnan parantavan muistisairaan mielialaa, piristävän, stimuloivan muistelua ja edistävän kommunikointia. Kokonaisuudessaan tulokset osoittavat, että säännöllisillä musiikkiaktiviteeteilla voi olla pitkäkestoista hyötyä muistisairaiden psyykkiselle ja kognitiiviselle hyvinvoinnille sekä omaisten jaksamiselle. Musiikkivalmennus, jossa käytetään tuttua musiikkia ja joka painottaa muistisairaan ja omaisen tai hoitajan välistä vuorovaikutusta, vaikuttaa olevan hyödyllinen ja muistisairaiden kuntoutukseen hyvin soveltuva menetelmä.

KW - 515 Psykologia

M3 - Tutkimusraportti

SN - 978-951-8973-55-6

T3 - Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A

BT - Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa

PB - Miina Sillanpään säätiö

CY - Helsinki

ER -

Särkämö T, Laitinen S, Numminen A, Tervaniemi M, Kurki M, Rantanen P. Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Helsinki: Miina Sillanpään säätiö, 2011. 50 s. (Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A; 10).