The Contested Relationship of Democracy and the Economy: Debates on Economic and Industrial Democracy in Finland and Sweden, 1960s-1990s

Julkaisun otsikon käännös: Demokratian ja talouden kiistelty suhde: Keskustelut taloudellisesta ja teollisesta demokratiasta Suomessa ja Ruotsissa 1960-1990-luvuilla

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Abstrakti

Valtaosan 1900-lukua ’taloudellinen demokratia’ oli politiikan avainkäsitteitä Suomessa ja Ruotsissa. Useimmat poliittiset ryhmät jakoivat tavoitteen taloudellisen vallan jakamisesta tasaisemmin kansalaisille, mutta taloudellisen demokratian käytännön merkityksestä kiisteltiin voimakkaasti. Vasemmistolle käsite merkitsi talouden julkista suunnittelua ja ohjailua sekä työntekijöiden valtaa työpaikoilla. Oikeiston puheessa taloudellinen demokratia viittasi yksityisomistuksen laajentamiseen kansalaisten keskuudessa sekä yhteistoimintaan työpaikoilla.

1990-luvulla taloudellinen demokratia käytännössä katosi poliittisesta kielestä. Väitöskirja tarkastelee tätä kehitystä selittäviä poliittisia ja ideologisia muutoksia. Poliittiset toimijat tekivät tulkintoja muuttuvista olosuhteista, jotka kyseenalaistivat vallitsevia uskomuksia ja käsitteitä. Uudet ajattelutavat korostivat yksityisomistusta ja vapaata markkinataloutta – usein demokratian kustannuksella. Suomessa ja Ruotsissa uusia käytäntöjä ja uskomuksia ajoivat erityisesti liike-elämän järjestöt ja porvaripuolueet 1970-luvun talouskriisistä alkaen.

Talouden globalisaatio ja käsitykset sen luomista talouspoliittisista rajoitteista, kuten pääomapaon uhasta ja kasvavasta julkisesta velasta, muodostivat ongelman myös vasemmistopuolueille. Talouden poliittinen hallinta tai työntekijöiden vallan lisääminen ei enää näyttänyt mahdolliselta. Sen sijaan kansantalouksia tuli liberalisoida ja markkinaehtoistaa globaalissa kilpailussa selviämiseksi. Uudessa vapaiden pääomaliikkeiden maailmassa vanhat ajatukset taloudellisesta demokratiasta jäivät vähitellen syrjään valtavirran poliittisesta retoriikasta.

Oikeisto oli aina suhtautunut ristiriitaisesti demokratian historiallisiin merkityksiin, kuten kansanvaltaan. Kapitalistisissa ajattelu- ja toimintatavoissa luotetaan mieluummin taloudelliseen asiantuntijuuteen, jolla luodaan ja ylläpidetään vapaita markkinoita. Talouteen sovellettuna kansanvallan periaate avaa oven taloudellisia vallanpitäjiä kohtaan esitetyille vaatimuksille. Kapitalismin ja vapaan markkinatalouden kannattajat ovat mieluummin korostaneet ihmisten taloudellista roolia vapaina kuluttajina ja erottaneet sen demokraattisen kansalaisen roolista.
Julkaisun otsikon käännösDemokratian ja talouden kiistelty suhde: Keskustelut taloudellisesta ja teollisesta demokratiasta Suomessa ja Ruotsissa 1960-1990-luvuilla
Alkuperäiskielienglanti
Myöntävä instituutio
 • Valtiotieteellinen tiedekunta
Valvoja/neuvonantaja
 • Kettunen, Pauli, Valvoja
 • Kurunmäki, Jussi Antero, Valvoja
Opinnäytetyön sponsorit
JulkaisupaikkaHelsinki
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-51-3414-1
Sähköinen ISBN978-951-51-3413-4
TilaJulkaistu - marraskuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tieteenalat

 • 5201 Poliittinen historia
 • demokratia
 • käsitehistoria
 • talouspolitiikka
 • työmarkkinasuhteet
 • uusliberalismi
 • pohjoismaiden historia
 • taloudellinen demokratia
 • yritysdemokratia

Siteeraa tätä