Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?

Kati Nieminen, Noora Alasuutari, Petrus Kautto, Sanna-Riikka Saarela, Inka Iida Liina Järvikangas, Elina Hiltunen, Kati Rantala

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Hakutulokset