Toimiiko päättöarviointi yhdenvertaisesti?

[Lectio praecursoria]

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

  Kuvaus


  Väitöstutkimuksessa analysoitiin koulujen välisiä eroja oppilaiden saamien arvosanojen ja heidän oppimistulosten arvioinnissa osoittamansa osaamisen suhteen; tutkimuksen kohteena olivat erot oppilaiden saamien kouluarvosanojen ja seuranta-arviointimenestyksen välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien antamien arvosanojen luotettavuutta osaamisen mittarina. Oppimistuloksia arvioidaan otospohjaisesti ja tuloksia hyödynnetään arvioitaessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen otos käsitti 3 613 suomenkielisten koulujen oppilasta ja 545 ruotsinkielisten koulujen oppilasta eli yhteensä 4 158 oppilasta. Kouluja oli yhteensä 109.

  Yhteiskuntaopista ja historiasta kerätyllä aineistolla kyettiin osoittamaan säännönmukaisuus, joka muodostuu koulujen osaamistason ja oppilasarvioinnin välille: jos koulun osaamistaso on seuranta-arvioinnin perusteella hyvä, oppilaat saavat kouluaikana osaamistaan heikompia arvosanoja. Kahden eri oppiaineen samanaikaisella arvioinnilla voitiin ratkaista kahden mittauksen eli arvosanojen ja seuranta-arvioinnin validiusongelma. Kouluissa, joissa yhteiskuntaopin arvosanat annettiin esimerkiksi tiukemmin perustein ja arvosanat olivat heikompia kuin seuranta-arvioinnissa osoitettu keskimääräinen osaaminen olisi antanut olettaa, annettiin tiukemmin perustein myös historian päättöarvosana. Siksi koulujen välillä tuntuu olevan sellaisia oppiaineesta riippumattomia arviointikäytänteiden eroja, joiden perusteella voidaan tulkita, että arvosanat eivät mittaa validisti oppilaiden osaamista, vaan samalla osaamisella voi eri kouluissa saada erilaisen arvosanan. Näyttää siltä, että opettajat yhä suhteuttavat antamansa arvosanat valtakunnallisten kriteerien sijasta muiden oppilaidensa osaamistasoon. Koska perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kriteerit eivät koulutasolla toimi arvioinnin perustana, päättöarvioinnin yhdenvertaisuus ei toteudu.


  Najat Ouakrim-Soivion kasvatustieteen väitöskirja ”Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina” tarkastettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 8. marraskuuta 2013. Vastaväittäjänä toimi professori Arja Virta Turun yliopistosta ja kustoksena professori Jukka Rantala Helsingin yliopistosta.

  Väitöskirja e-julkaisuna osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41026
  Alkuperäiskielisuomi
  LehtiNMI-bulletin
  Vuosikerta25
  Numero1
  Sivut4-12
  Sivumäärä9
  ISSN1236-2778
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiB1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

  Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • yhdenvertaisuus
  • oppimistulokset
  • arviointi
  • arvosanat
  • validius
  • perusopetus

  Lainaa tätä

  @article{5feb085cfa724c6c83189d43f2930b06,
  title = "Toimiiko p{\"a}{\"a}tt{\"o}arviointi yhdenvertaisesti?: [Lectio praecursoria]",
  abstract = "V{\"a}it{\"o}stutkimuksessa analysoitiin koulujen v{\"a}lisi{\"a} eroja oppilaiden saamien arvosanojen ja heid{\"a}n oppimistulosten arvioinnissa osoittamansa osaamisen suhteen; tutkimuksen kohteena olivat erot oppilaiden saamien kouluarvosanojen ja seuranta-arviointimenestyksen v{\"a}lill{\"a}. Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien antamien arvosanojen luotettavuutta osaamisen mittarina. Oppimistuloksia arvioidaan otospohjaisesti ja tuloksia hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n arvioitaessa opetussuunnitelman perusteissa m{\"a}{\"a}riteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen otos k{\"a}sitti 3 613 suomenkielisten koulujen oppilasta ja 545 ruotsinkielisten koulujen oppilasta eli yhteens{\"a} 4 158 oppilasta. Kouluja oli yhteens{\"a} 109.Yhteiskuntaopista ja historiasta ker{\"a}tyll{\"a} aineistolla kyettiin osoittamaan s{\"a}{\"a}nn{\"o}nmukaisuus, joka muodostuu koulujen osaamistason ja oppilasarvioinnin v{\"a}lille: jos koulun osaamistaso on seuranta-arvioinnin perusteella hyv{\"a}, oppilaat saavat kouluaikana osaamistaan heikompia arvosanoja. Kahden eri oppiaineen samanaikaisella arvioinnilla voitiin ratkaista kahden mittauksen eli arvosanojen ja seuranta-arvioinnin validiusongelma. Kouluissa, joissa yhteiskuntaopin arvosanat annettiin esimerkiksi tiukemmin perustein ja arvosanat olivat heikompia kuin seuranta-arvioinnissa osoitettu keskim{\"a}{\"a}r{\"a}inen osaaminen olisi antanut olettaa, annettiin tiukemmin perustein my{\"o}s historian p{\"a}{\"a}tt{\"o}arvosana. Siksi koulujen v{\"a}lill{\"a} tuntuu olevan sellaisia oppiaineesta riippumattomia arviointik{\"a}yt{\"a}nteiden eroja, joiden perusteella voidaan tulkita, ett{\"a} arvosanat eiv{\"a}t mittaa validisti oppilaiden osaamista, vaan samalla osaamisella voi eri kouluissa saada erilaisen arvosanan. N{\"a}ytt{\"a}{\"a} silt{\"a}, ett{\"a} opettajat yh{\"a} suhteuttavat antamansa arvosanat valtakunnallisten kriteerien sijasta muiden oppilaidensa osaamistasoon. Koska perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa m{\"a}{\"a}ritellyt kriteerit eiv{\"a}t koulutasolla toimi arvioinnin perustana, p{\"a}{\"a}tt{\"o}arvioinnin yhdenvertaisuus ei toteudu.Najat Ouakrim-Soivion kasvatustieteen v{\"a}it{\"o}skirja ”Toimivatko p{\"a}{\"a}tt{\"o}arvioinnin kriteerit? Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen v{\"a}listen osaamiserojen mittareina” tarkastettiin Helsingin yliopiston k{\"a}ytt{\"a}ytymistieteellisess{\"a} tiedekunnassa 8. marraskuuta 2013. Vastav{\"a}itt{\"a}j{\"a}n{\"a} toimi professori Arja Virta Turun yliopistosta ja kustoksena professori Jukka Rantala Helsingin yliopistosta.V{\"a}it{\"o}skirja e-julkaisuna osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41026",
  keywords = "516 Kasvatustieteet, yhdenvertaisuus, oppimistulokset, arviointi, arvosanat, validius, perusopetus",
  author = "Najat Ouakrim-Soivio",
  year = "2015",
  language = "suomi",
  volume = "25",
  pages = "4--12",
  journal = "NMI-bulletin",
  issn = "1236-2778",
  publisher = "Niilo M{\"a}ki Instituutti",
  number = "1",

  }

  Toimiiko päättöarviointi yhdenvertaisesti? [Lectio praecursoria]. / Ouakrim-Soivio, Najat.

  julkaisussa: NMI-bulletin, Vuosikerta 25, Nro 1, 2015, s. 4-12.

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

  TY - JOUR

  T1 - Toimiiko päättöarviointi yhdenvertaisesti?

  T2 - [Lectio praecursoria]

  AU - Ouakrim-Soivio, Najat

  PY - 2015

  Y1 - 2015

  N2 - Väitöstutkimuksessa analysoitiin koulujen välisiä eroja oppilaiden saamien arvosanojen ja heidän oppimistulosten arvioinnissa osoittamansa osaamisen suhteen; tutkimuksen kohteena olivat erot oppilaiden saamien kouluarvosanojen ja seuranta-arviointimenestyksen välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien antamien arvosanojen luotettavuutta osaamisen mittarina. Oppimistuloksia arvioidaan otospohjaisesti ja tuloksia hyödynnetään arvioitaessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen otos käsitti 3 613 suomenkielisten koulujen oppilasta ja 545 ruotsinkielisten koulujen oppilasta eli yhteensä 4 158 oppilasta. Kouluja oli yhteensä 109.Yhteiskuntaopista ja historiasta kerätyllä aineistolla kyettiin osoittamaan säännönmukaisuus, joka muodostuu koulujen osaamistason ja oppilasarvioinnin välille: jos koulun osaamistaso on seuranta-arvioinnin perusteella hyvä, oppilaat saavat kouluaikana osaamistaan heikompia arvosanoja. Kahden eri oppiaineen samanaikaisella arvioinnilla voitiin ratkaista kahden mittauksen eli arvosanojen ja seuranta-arvioinnin validiusongelma. Kouluissa, joissa yhteiskuntaopin arvosanat annettiin esimerkiksi tiukemmin perustein ja arvosanat olivat heikompia kuin seuranta-arvioinnissa osoitettu keskimääräinen osaaminen olisi antanut olettaa, annettiin tiukemmin perustein myös historian päättöarvosana. Siksi koulujen välillä tuntuu olevan sellaisia oppiaineesta riippumattomia arviointikäytänteiden eroja, joiden perusteella voidaan tulkita, että arvosanat eivät mittaa validisti oppilaiden osaamista, vaan samalla osaamisella voi eri kouluissa saada erilaisen arvosanan. Näyttää siltä, että opettajat yhä suhteuttavat antamansa arvosanat valtakunnallisten kriteerien sijasta muiden oppilaidensa osaamistasoon. Koska perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kriteerit eivät koulutasolla toimi arvioinnin perustana, päättöarvioinnin yhdenvertaisuus ei toteudu.Najat Ouakrim-Soivion kasvatustieteen väitöskirja ”Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina” tarkastettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 8. marraskuuta 2013. Vastaväittäjänä toimi professori Arja Virta Turun yliopistosta ja kustoksena professori Jukka Rantala Helsingin yliopistosta.Väitöskirja e-julkaisuna osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41026

  AB - Väitöstutkimuksessa analysoitiin koulujen välisiä eroja oppilaiden saamien arvosanojen ja heidän oppimistulosten arvioinnissa osoittamansa osaamisen suhteen; tutkimuksen kohteena olivat erot oppilaiden saamien kouluarvosanojen ja seuranta-arviointimenestyksen välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien antamien arvosanojen luotettavuutta osaamisen mittarina. Oppimistuloksia arvioidaan otospohjaisesti ja tuloksia hyödynnetään arvioitaessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen otos käsitti 3 613 suomenkielisten koulujen oppilasta ja 545 ruotsinkielisten koulujen oppilasta eli yhteensä 4 158 oppilasta. Kouluja oli yhteensä 109.Yhteiskuntaopista ja historiasta kerätyllä aineistolla kyettiin osoittamaan säännönmukaisuus, joka muodostuu koulujen osaamistason ja oppilasarvioinnin välille: jos koulun osaamistaso on seuranta-arvioinnin perusteella hyvä, oppilaat saavat kouluaikana osaamistaan heikompia arvosanoja. Kahden eri oppiaineen samanaikaisella arvioinnilla voitiin ratkaista kahden mittauksen eli arvosanojen ja seuranta-arvioinnin validiusongelma. Kouluissa, joissa yhteiskuntaopin arvosanat annettiin esimerkiksi tiukemmin perustein ja arvosanat olivat heikompia kuin seuranta-arvioinnissa osoitettu keskimääräinen osaaminen olisi antanut olettaa, annettiin tiukemmin perustein myös historian päättöarvosana. Siksi koulujen välillä tuntuu olevan sellaisia oppiaineesta riippumattomia arviointikäytänteiden eroja, joiden perusteella voidaan tulkita, että arvosanat eivät mittaa validisti oppilaiden osaamista, vaan samalla osaamisella voi eri kouluissa saada erilaisen arvosanan. Näyttää siltä, että opettajat yhä suhteuttavat antamansa arvosanat valtakunnallisten kriteerien sijasta muiden oppilaidensa osaamistasoon. Koska perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kriteerit eivät koulutasolla toimi arvioinnin perustana, päättöarvioinnin yhdenvertaisuus ei toteudu.Najat Ouakrim-Soivion kasvatustieteen väitöskirja ”Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina” tarkastettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 8. marraskuuta 2013. Vastaväittäjänä toimi professori Arja Virta Turun yliopistosta ja kustoksena professori Jukka Rantala Helsingin yliopistosta.Väitöskirja e-julkaisuna osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41026

  KW - 516 Kasvatustieteet

  KW - yhdenvertaisuus

  KW - oppimistulokset

  KW - arviointi

  KW - arvosanat

  KW - validius

  KW - perusopetus

  M3 - Artikkeli

  VL - 25

  SP - 4

  EP - 12

  JO - NMI-bulletin

  JF - NMI-bulletin

  SN - 1236-2778

  IS - 1

  ER -