Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla: Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa

Erja Sandberg, Sari Jokinen, Jukka Kärkkäinen, Riikka Lämsä, Jan Löfstedt, Rut Nordlund-Spiby, Marjaana Pajunen, Helka Raivio, Johanna Rouvinen, Heli Valkeinen

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

  Kuvaus

  NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) ryhmään voidaan lukea kuuluviksi hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia 16–29-vuotiaita nuoria. Osalla nuorista on useita toimintakykyyn, elämänhallintaan, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia. Toiset taas ovat vapaaehtoisesti valinneet esimerkiksi välivuoden pitämisen. Tämän suosituksen kohderyhmänä ovat erityisesti koulutuksen, asepalveluksen, työelämän ja niihin valmentavien palveluiden ulkopuolella olevat nuoret, joilla ei ole lääketieteellistä diagnoosia. Kohderyhmään voivat kuulua myös nuoret, joilla on sairaus tai vamma, mutta siitä ei aiheudu nuorelle tällä hetkellä merkittävää haittaa eikä nuorella ole jatkuvaa hoitosuhdetta. Suosituksen tarkoituksena on auttaa NEET-nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia tunnistamaan NEET-nuoren heikentynyt toimintakyky, jotta nuoren voi ohjata Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen. Kentällä työskentelevän ammattilaisen tulee arviointia tehdessään pyrkiä etsimään vastauksia kysymyksiin ”onko nuoren toimintakyky olennaisesti heikentynyt” ja ”onko ammatillinen kuntoutus nuorelle juuri nyt oikea-aikaista”. Suosituksen toivotaan antavan tukea näille pohdinnoille.

  Suositusta valmistellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima monialainen työryhmä ei ehdota yhtä ratkaisua NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiin, sillä sellaista ei todennäköisesti ole olemassa. Työryhmä ei myöskään kehittänyt uutta arviointivälinettä, vaan arvioi viisi olemassa olevaa laaja-alaista toimintakyvyn (ja elämänhallinnan) arviointivälinettä. Tarkasteltujen arviointivälineiden sisältöalueet olivat erilaisia, mikään niistä ei kattanut NEET-nuorten vaikeuksien koko kirjoa ja niitä oli tutkittu erittäin vähän tai ei lainkaan NEET-nuorilla. Ne olivat kaikki varsin yleisluontoisia, mutta niissä oli mainittu keskeisimpiä NEET-nuorilla ilmeneviä haasteellisia elämän osa-alueita. Näiden arviointivälineiden avulla voi olla mahdollista tunnistaa yleisellä tasolla, millä osa-alueella nuorella on vaikeuksia, mutta ongelman tarkempi kuvaaminen vaatii keskustelua nuoren kanssa. Vaikka tarkastelluista arviointivälineistä ei tuntuisi löytyvän omaan työhön täydellisesti sopivaa välinettä, työryhmä ei suosittele omien arviointivälineiden kehittämistä.

  Organisaatiossa arviointivälineen käytön on oltava harkittu osa asiakasprosessia ja sillä on pyrittävä vahvistamaan asiakkaan omia vahvuuksia ja osallisuutta. NEET-nuori on aina enemmän kuin ongelmiensa summa. Hänellä on aina voimavaroja ja mahdollisuuksia, joten suosittelemme myönteistä asennetta ja varhaista tukea kaikille nuorille.

  Työryhmä esittää 13 suositusta huomioitavaksi NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiprosessissa. Lisäksi suosituksen lopussa on tarkistuslista osaksi ammattilaisen työtä.
  Alkuperäiskielisuomi
  JulkaisupaikkaHelsinki
  KustantajaKELA
  Sivumäärä44
  TilaJulkaistu - 16 lokakuuta 2018
  OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  Julkaisusarja

  Nimi Kuntoutusta kehittämässä
  KustantajaKELA
  Numero3
  ISSN (painettu)2489-849X

  Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

  Lainaa tätä

  Sandberg, E., Jokinen, S., Kärkkäinen, J., Lämsä, R., Löfstedt, J., Nordlund-Spiby, R., ... Valkeinen, H. (2018). Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla: Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. ( Kuntoutusta kehittämässä; Nro 3). Helsinki: KELA.
  Sandberg, Erja ; Jokinen, Sari ; Kärkkäinen, Jukka ; Lämsä, Riikka ; Löfstedt, Jan ; Nordlund-Spiby, Rut ; Pajunen, Marjaana ; Raivio, Helka ; Rouvinen, Johanna ; Valkeinen, Heli. / Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla : Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. Helsinki : KELA, 2018. 44 Sivumäärä ( Kuntoutusta kehittämässä; 3).
  @book{e097b365c9d7481b8ffc79c69d9b0359,
  title = "Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla: Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa",
  abstract = "NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) ryhm{\"a}{\"a}n voidaan lukea kuuluviksi hyvin erilaisissa el{\"a}m{\"a}ntilanteissa olevia 16–29-vuotiaita nuoria. Osalla nuorista on useita toimintakykyyn, el{\"a}m{\"a}nhallintaan, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvi{\"a} ongelmia. Toiset taas ovat vapaaehtoisesti valinneet esimerkiksi v{\"a}livuoden pit{\"a}misen. T{\"a}m{\"a}n suosituksen kohderyhm{\"a}n{\"a} ovat erityisesti koulutuksen, asepalveluksen, ty{\"o}el{\"a}m{\"a}n ja niihin valmentavien palveluiden ulkopuolella olevat nuoret, joilla ei ole l{\"a}{\"a}ketieteellist{\"a} diagnoosia. Kohderyhm{\"a}{\"a}n voivat kuulua my{\"o}s nuoret, joilla on sairaus tai vamma, mutta siit{\"a} ei aiheudu nuorelle t{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} merkitt{\"a}v{\"a}{\"a} haittaa eik{\"a} nuorella ole jatkuvaa hoitosuhdetta. Suosituksen tarkoituksena on auttaa NEET-nuorten kanssa ty{\"o}skentelevi{\"a} ammattilaisia tunnistamaan NEET-nuoren heikentynyt toimintakyky, jotta nuoren voi ohjata Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen. Kent{\"a}ll{\"a} ty{\"o}skentelev{\"a}n ammattilaisen tulee arviointia tehdess{\"a}{\"a}n pyrki{\"a} etsim{\"a}{\"a}n vastauksia kysymyksiin ”onko nuoren toimintakyky olennaisesti heikentynyt” ja ”onko ammatillinen kuntoutus nuorelle juuri nyt oikea-aikaista”. Suosituksen toivotaan antavan tukea n{\"a}ille pohdinnoille.Suositusta valmistellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima monialainen ty{\"o}ryhm{\"a} ei ehdota yht{\"a} ratkaisua NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiin, sill{\"a} sellaista ei todenn{\"a}k{\"o}isesti ole olemassa. Ty{\"o}ryhm{\"a} ei my{\"o}sk{\"a}{\"a}n kehitt{\"a}nyt uutta arviointiv{\"a}linett{\"a}, vaan arvioi viisi olemassa olevaa laaja-alaista toimintakyvyn (ja el{\"a}m{\"a}nhallinnan) arviointiv{\"a}linett{\"a}. Tarkasteltujen arviointiv{\"a}lineiden sis{\"a}lt{\"o}alueet olivat erilaisia, mik{\"a}{\"a}n niist{\"a} ei kattanut NEET-nuorten vaikeuksien koko kirjoa ja niit{\"a} oli tutkittu eritt{\"a}in v{\"a}h{\"a}n tai ei lainkaan NEET-nuorilla. Ne olivat kaikki varsin yleisluontoisia, mutta niiss{\"a} oli mainittu keskeisimpi{\"a} NEET-nuorilla ilmenevi{\"a} haasteellisia el{\"a}m{\"a}n osa-alueita. N{\"a}iden arviointiv{\"a}lineiden avulla voi olla mahdollista tunnistaa yleisell{\"a} tasolla, mill{\"a} osa-alueella nuorella on vaikeuksia, mutta ongelman tarkempi kuvaaminen vaatii keskustelua nuoren kanssa. Vaikka tarkastelluista arviointiv{\"a}lineist{\"a} ei tuntuisi l{\"o}ytyv{\"a}n omaan ty{\"o}h{\"o}n t{\"a}ydellisesti sopivaa v{\"a}linett{\"a}, ty{\"o}ryhm{\"a} ei suosittele omien arviointiv{\"a}lineiden kehitt{\"a}mist{\"a}.Organisaatiossa arviointiv{\"a}lineen k{\"a}yt{\"o}n on oltava harkittu osa asiakasprosessia ja sill{\"a} on pyritt{\"a}v{\"a} vahvistamaan asiakkaan omia vahvuuksia ja osallisuutta. NEET-nuori on aina enemm{\"a}n kuin ongelmiensa summa. H{\"a}nell{\"a} on aina voimavaroja ja mahdollisuuksia, joten suosittelemme my{\"o}nteist{\"a} asennetta ja varhaista tukea kaikille nuorille.Ty{\"o}ryhm{\"a} esitt{\"a}{\"a} 13 suositusta huomioitavaksi NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiprosessissa. Lis{\"a}ksi suosituksen lopussa on tarkistuslista osaksi ammattilaisen ty{\"o}t{\"a}.",
  keywords = "3142 Kansanterveystiede, ymp{\"a}rist{\"o} ja ty{\"o}terveys",
  author = "Erja Sandberg and Sari Jokinen and Jukka K{\"a}rkk{\"a}inen and Riikka L{\"a}ms{\"a} and Jan L{\"o}fstedt and Rut Nordlund-Spiby and Marjaana Pajunen and Helka Raivio and Johanna Rouvinen and Heli Valkeinen",
  year = "2018",
  month = "10",
  day = "16",
  language = "suomi",
  series = "Kuntoutusta kehitt{\"a}m{\"a}ss{\"a}",
  publisher = "KELA",
  number = "3",
  address = "Suomi",

  }

  Sandberg, E, Jokinen, S, Kärkkäinen, J, Lämsä, R, Löfstedt, J, Nordlund-Spiby, R, Pajunen, M, Raivio, H, Rouvinen, J & Valkeinen, H 2018, Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla: Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. Kuntoutusta kehittämässä, Nro 3, KELA, Helsinki.

  Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla : Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. / Sandberg, Erja; Jokinen, Sari; Kärkkäinen, Jukka; Lämsä, Riikka; Löfstedt, Jan; Nordlund-Spiby, Rut; Pajunen, Marjaana; Raivio, Helka; Rouvinen, Johanna; Valkeinen, Heli.

  Helsinki : KELA, 2018. 44 s. ( Kuntoutusta kehittämässä; Nro 3).

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

  TY - BOOK

  T1 - Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla

  T2 - Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa

  AU - Sandberg, Erja

  AU - Jokinen, Sari

  AU - Kärkkäinen, Jukka

  AU - Lämsä, Riikka

  AU - Löfstedt, Jan

  AU - Nordlund-Spiby, Rut

  AU - Pajunen, Marjaana

  AU - Raivio, Helka

  AU - Rouvinen, Johanna

  AU - Valkeinen, Heli

  PY - 2018/10/16

  Y1 - 2018/10/16

  N2 - NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) ryhmään voidaan lukea kuuluviksi hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia 16–29-vuotiaita nuoria. Osalla nuorista on useita toimintakykyyn, elämänhallintaan, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia. Toiset taas ovat vapaaehtoisesti valinneet esimerkiksi välivuoden pitämisen. Tämän suosituksen kohderyhmänä ovat erityisesti koulutuksen, asepalveluksen, työelämän ja niihin valmentavien palveluiden ulkopuolella olevat nuoret, joilla ei ole lääketieteellistä diagnoosia. Kohderyhmään voivat kuulua myös nuoret, joilla on sairaus tai vamma, mutta siitä ei aiheudu nuorelle tällä hetkellä merkittävää haittaa eikä nuorella ole jatkuvaa hoitosuhdetta. Suosituksen tarkoituksena on auttaa NEET-nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia tunnistamaan NEET-nuoren heikentynyt toimintakyky, jotta nuoren voi ohjata Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen. Kentällä työskentelevän ammattilaisen tulee arviointia tehdessään pyrkiä etsimään vastauksia kysymyksiin ”onko nuoren toimintakyky olennaisesti heikentynyt” ja ”onko ammatillinen kuntoutus nuorelle juuri nyt oikea-aikaista”. Suosituksen toivotaan antavan tukea näille pohdinnoille.Suositusta valmistellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima monialainen työryhmä ei ehdota yhtä ratkaisua NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiin, sillä sellaista ei todennäköisesti ole olemassa. Työryhmä ei myöskään kehittänyt uutta arviointivälinettä, vaan arvioi viisi olemassa olevaa laaja-alaista toimintakyvyn (ja elämänhallinnan) arviointivälinettä. Tarkasteltujen arviointivälineiden sisältöalueet olivat erilaisia, mikään niistä ei kattanut NEET-nuorten vaikeuksien koko kirjoa ja niitä oli tutkittu erittäin vähän tai ei lainkaan NEET-nuorilla. Ne olivat kaikki varsin yleisluontoisia, mutta niissä oli mainittu keskeisimpiä NEET-nuorilla ilmeneviä haasteellisia elämän osa-alueita. Näiden arviointivälineiden avulla voi olla mahdollista tunnistaa yleisellä tasolla, millä osa-alueella nuorella on vaikeuksia, mutta ongelman tarkempi kuvaaminen vaatii keskustelua nuoren kanssa. Vaikka tarkastelluista arviointivälineistä ei tuntuisi löytyvän omaan työhön täydellisesti sopivaa välinettä, työryhmä ei suosittele omien arviointivälineiden kehittämistä.Organisaatiossa arviointivälineen käytön on oltava harkittu osa asiakasprosessia ja sillä on pyrittävä vahvistamaan asiakkaan omia vahvuuksia ja osallisuutta. NEET-nuori on aina enemmän kuin ongelmiensa summa. Hänellä on aina voimavaroja ja mahdollisuuksia, joten suosittelemme myönteistä asennetta ja varhaista tukea kaikille nuorille.Työryhmä esittää 13 suositusta huomioitavaksi NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiprosessissa. Lisäksi suosituksen lopussa on tarkistuslista osaksi ammattilaisen työtä.

  AB - NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) ryhmään voidaan lukea kuuluviksi hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia 16–29-vuotiaita nuoria. Osalla nuorista on useita toimintakykyyn, elämänhallintaan, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia. Toiset taas ovat vapaaehtoisesti valinneet esimerkiksi välivuoden pitämisen. Tämän suosituksen kohderyhmänä ovat erityisesti koulutuksen, asepalveluksen, työelämän ja niihin valmentavien palveluiden ulkopuolella olevat nuoret, joilla ei ole lääketieteellistä diagnoosia. Kohderyhmään voivat kuulua myös nuoret, joilla on sairaus tai vamma, mutta siitä ei aiheudu nuorelle tällä hetkellä merkittävää haittaa eikä nuorella ole jatkuvaa hoitosuhdetta. Suosituksen tarkoituksena on auttaa NEET-nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia tunnistamaan NEET-nuoren heikentynyt toimintakyky, jotta nuoren voi ohjata Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen. Kentällä työskentelevän ammattilaisen tulee arviointia tehdessään pyrkiä etsimään vastauksia kysymyksiin ”onko nuoren toimintakyky olennaisesti heikentynyt” ja ”onko ammatillinen kuntoutus nuorelle juuri nyt oikea-aikaista”. Suosituksen toivotaan antavan tukea näille pohdinnoille.Suositusta valmistellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima monialainen työryhmä ei ehdota yhtä ratkaisua NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiin, sillä sellaista ei todennäköisesti ole olemassa. Työryhmä ei myöskään kehittänyt uutta arviointivälinettä, vaan arvioi viisi olemassa olevaa laaja-alaista toimintakyvyn (ja elämänhallinnan) arviointivälinettä. Tarkasteltujen arviointivälineiden sisältöalueet olivat erilaisia, mikään niistä ei kattanut NEET-nuorten vaikeuksien koko kirjoa ja niitä oli tutkittu erittäin vähän tai ei lainkaan NEET-nuorilla. Ne olivat kaikki varsin yleisluontoisia, mutta niissä oli mainittu keskeisimpiä NEET-nuorilla ilmeneviä haasteellisia elämän osa-alueita. Näiden arviointivälineiden avulla voi olla mahdollista tunnistaa yleisellä tasolla, millä osa-alueella nuorella on vaikeuksia, mutta ongelman tarkempi kuvaaminen vaatii keskustelua nuoren kanssa. Vaikka tarkastelluista arviointivälineistä ei tuntuisi löytyvän omaan työhön täydellisesti sopivaa välinettä, työryhmä ei suosittele omien arviointivälineiden kehittämistä.Organisaatiossa arviointivälineen käytön on oltava harkittu osa asiakasprosessia ja sillä on pyrittävä vahvistamaan asiakkaan omia vahvuuksia ja osallisuutta. NEET-nuori on aina enemmän kuin ongelmiensa summa. Hänellä on aina voimavaroja ja mahdollisuuksia, joten suosittelemme myönteistä asennetta ja varhaista tukea kaikille nuorille.Työryhmä esittää 13 suositusta huomioitavaksi NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiprosessissa. Lisäksi suosituksen lopussa on tarkistuslista osaksi ammattilaisen työtä.

  KW - 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

  UR - http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018100237189

  M3 - Tutkimusraportti

  T3 - Kuntoutusta kehittämässä

  BT - Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla

  PB - KELA

  CY - Helsinki

  ER -

  Sandberg E, Jokinen S, Kärkkäinen J, Lämsä R, Löfstedt J, Nordlund-Spiby R et al. Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla: Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. Helsinki: KELA, 2018. 44 s. ( Kuntoutusta kehittämässä; 3).