Toimivatko oppilas- ja opiskelija-arvioinnin kriteerit? Oppiaineiden välinen ja sukupuolen mukainen vaihtelu perusopetuksen ja lukion päättöarvosanoissa ja arvosanojen yhteys nuorten oppiainevalintoihin.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Arvioinnin tehtävä on määritellä, miten hyvin oppilas on opintojen päättyessä saavuttanut oppimäärän mukaiset tiedot ja taidot kussakin oppiaineessa. Arvosanan tehtävänä on antaa tietoa oppilaan suoriutumisesta niin oppilaalle itselleen kuin muille arviointitietoa tarvitseville. Päättöarvosanat ovat keskeisessä asemassa valittaessa oppilaita ja opiskelijoita seuraaville koulutustasoille, mutta ne vaikuttavat myös oppilaiden ja opiskelijoiden omiin koulutuksellisiin valintoihin niin koulutusalojen välillä kuin niiden sisällä. Tässä artikkelissa tarkastellaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen arvosanoja kolmesta näkökulmasta: oppiaineiden väliset erot, arvosanoissa ilmenevät sukupuolierot sekä se, miten arvosanat ovat yhteydessä opiskelijoiden oppiainevalintoihin. Kriteeri- ja normiperusteisen arvioinnin käsitteitä tarkastellaan sekä teoreettisesta näkökulmasta että pohtien niiden toteutumista yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden arviointia käsittelevissä normeissa. Tutkimusaineistona ovat metropolialueen kunnissa kevään 2014 yhteishakuun osallistuneen 13 500 nuoren arvosanatiedot, otoksella valitun 34 lukion kevään 2012 ylioppilaan (N=1 997) kurssikohtaiset arvosanat ja suoritettuja kursseja koskevat tiedot sekä kevään 2012 ylioppilastutkinnon tulokset (N = 31 659). Niin perusopetuksen päättöarvosanoista kuin lukion kurssiarvosanoista paljastui selkeitä osin sukupuoleen kiinnittyviä oppiaineiden välisiä eroja, jotka näyttävät ohjaavan opiskelijoiden lukioaikaisia kurssivalintoja ja sen myötä ylioppilastutkinnon koevalintoja. Johtopäätöksissä pohditaan saatujen tulosten valossa sitä, toimivatko opetussuunnitelmaperusteissa ilmaistut eri oppiaineiden päättöarvosanojen kriteerit siten kuin niiden tulisi ja toimivatko ne niin kuin niiden oletetaan toimivan tilanteessa, jossa arvosanojen merkitys nuorten tulevaisuudelle on suurin.
Alkuperäiskielisuomi
OtsikkoKriteerit puntarissa
ToimittajatVirpi Britschgi, Juhani Rautopuro
Sivumäärä37
JulkaisupaikkaTurku
KustantajaFERA Suomen kasvatustieteellinen seura
Julkaisupäivä2017
Sivut81-117
ISBN (painettu)978-952-5401-77-6
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Julkaisusarja

NimiKasvatusalan tutkimuksia
KustantajaSuomen kasvatustieteellinen seura
Numero74
ISSN (painettu)1458-1094

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Arviointi, arvosanat, kriteeriperusteisuus, perusopetus, lukiokoulutus

Siteeraa tätä