Turvallinen kasvistuote

Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa

Anne Kaarina Piirainen, Sini Riina Helinä Tuominen, Marjatta Lehesvaara, Sari Seppäläinen, Terhi Taulavuori

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Kuvaus

Tuorekasvisten turvallisuus - TuoPro -hanke toteutettiin
vuosina 2012–2015 Luonnonvarakeskuksen,
Helsingin yliopiston, Mikkelin ammattikorkeakoulun
ja ProAgria-keskusten liiton yhteistyönä.
Hankkeen rahoitti Hämeen ELY-keskus. Tämä oppaan
laatimisesta vastasi Riina Tuominen Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutista yhdessä muiden
tekijöiden kanssa. Opas on tuotettu sekä kasvisten
alkutuottajien että neuvonnan asiantuntijoiden
apuvälineeksi muun muassa uuteen IP-Kasvikset
Persusertifiointiin valmistautumisessa.
Opasta on työstetty työryhmän avustuksella.
Työryhmän työskentelyyn osallistuneet kasviketjun
eri toimijoiden edustajat ovat tuoneet monipuolisesti
eri näkökulmia esille oppaan sisällöstä. Osa sisällöstä
on tuotettu Mikkelin ammattikorkeakoulun
järjestämässä näytteenotto- ja riskinarviointikoulutuksessa
kasvisten alkutuotannon asiantuntijoille
ja työryhmän jäsenille. Koulutukseen osallistuneet
asiantuntijat ja työryhmän jäsenet ovat tehneet
näytteenotto-ohjeistusten kenttätestauksen kasviksia
tuottavilla tiloilla eri puolilla Suomea.
Oppaan alussa käydään läpi mitä kasviksilla
ymmärretään eri yhteyksissä. Seuraavana käydään
läpi kasvisten alkutuotannon määritelmät
ja alkutuotannolle asetettavat lasinsäädännölliset
vaatimukset. Kasvisten alkutuotannon tuotantopanosten
ja eri tuotantovaiheiden vaikutuksia
tuoteturvallisuuteen kuvaillaan tiivistetysti. Kasviksiin
kohdistuvia tuoteturvallisuutta heikentäviä
vaaroja käydään läpi kattavasti, sekä miten vaaroja
tulisi hallita. Vaaroista käydään läpi mikrobiologiset,
kemialliset ja fysikaaliset vaarat. Jäljitettävyys
ja takaisinveto ohjeistetaan, samoin kuin erilaiset
näytteenotot: vesinäytteet, kasvinäytteet ja maanäytteet.
Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvioinnit
niihin liittyvine näytteenottoineen on esitetty
seikkaperäisesti. Liitteenä on runsaasti ohjeistuksia
ja erilaisia mallilomakkeita.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaMikkeli
KustantajaRuralia-instituutti
Sivumäärä142
ISBN (elektroninen)978-951-51-0423-6
TilaJulkaistu - 29 kesäkuuta 2015
OKM-julkaisutyyppiD5 Kustannettu ammatillinen kirja, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

Julkaisusarja

Nimi Raportteja
KustantajaHelsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Numero152
ISSN (elektroninen)1796-0630

Tieteenalat

  • 4111 Maataloustiede
  • kasvikset, riskinarviointi, tuoteturvallisuus, alkutuotanto, kasvinäyte, vesinäyte, maanäyte, kontaminoituminen, jäljitettävyys, takaisinveto.,

Lainaa tätä

Piirainen, A. K., Tuominen, S. R. H., Lehesvaara, M., Seppäläinen, S., & Taulavuori, T. (2015). Turvallinen kasvistuote: Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa. ( Raportteja; Nro 152). Mikkeli: Ruralia-instituutti.
Piirainen, Anne Kaarina ; Tuominen, Sini Riina Helinä ; Lehesvaara, Marjatta ; Seppäläinen, Sari ; Taulavuori, Terhi. / Turvallinen kasvistuote : Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa. Mikkeli : Ruralia-instituutti, 2015. 142 Sivumäärä ( Raportteja; 152).
@book{108bce629de34dc797c689550da20c7e,
title = "Turvallinen kasvistuote: Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa",
abstract = "Tuorekasvisten turvallisuus - TuoPro -hanke toteutettiinvuosina 2012–2015 Luonnonvarakeskuksen,Helsingin yliopiston, Mikkelin ammattikorkeakoulunja ProAgria-keskusten liiton yhteisty{\"o}n{\"a}.Hankkeen rahoitti H{\"a}meen ELY-keskus. T{\"a}m{\"a} oppaanlaatimisesta vastasi Riina Tuominen Helsinginyliopiston Ruralia-instituutista yhdess{\"a} muidentekij{\"o}iden kanssa. Opas on tuotettu sek{\"a} kasvistenalkutuottajien ett{\"a} neuvonnan asiantuntijoidenapuv{\"a}lineeksi muun muassa uuteen IP-KasviksetPersusertifiointiin valmistautumisessa.Opasta on ty{\"o}stetty ty{\"o}ryhm{\"a}n avustuksella.Ty{\"o}ryhm{\"a}n ty{\"o}skentelyyn osallistuneet kasviketjuneri toimijoiden edustajat ovat tuoneet monipuolisestieri n{\"a}k{\"o}kulmia esille oppaan sis{\"a}ll{\"o}st{\"a}. Osa sis{\"a}ll{\"o}st{\"a}on tuotettu Mikkelin ammattikorkeakoulunj{\"a}rjest{\"a}m{\"a}ss{\"a} n{\"a}ytteenotto- ja riskinarviointikoulutuksessakasvisten alkutuotannon asiantuntijoilleja ty{\"o}ryhm{\"a}n j{\"a}senille. Koulutukseen osallistuneetasiantuntijat ja ty{\"o}ryhm{\"a}n j{\"a}senet ovat tehneetn{\"a}ytteenotto-ohjeistusten kentt{\"a}testauksen kasviksiatuottavilla tiloilla eri puolilla Suomea.Oppaan alussa k{\"a}yd{\"a}{\"a}n l{\"a}pi mit{\"a} kasviksillaymm{\"a}rret{\"a}{\"a}n eri yhteyksiss{\"a}. Seuraavana k{\"a}yd{\"a}{\"a}nl{\"a}pi kasvisten alkutuotannon m{\"a}{\"a}ritelm{\"a}tja alkutuotannolle asetettavat lasins{\"a}{\"a}d{\"a}nn{\"o}llisetvaatimukset. Kasvisten alkutuotannon tuotantopanostenja eri tuotantovaiheiden vaikutuksiatuoteturvallisuuteen kuvaillaan tiivistetysti. Kasviksiinkohdistuvia tuoteturvallisuutta heikent{\"a}vi{\"a}vaaroja k{\"a}yd{\"a}{\"a}n l{\"a}pi kattavasti, sek{\"a} miten vaarojatulisi hallita. Vaaroista k{\"a}yd{\"a}{\"a}n l{\"a}pi mikrobiologiset,kemialliset ja fysikaaliset vaarat. J{\"a}ljitett{\"a}vyysja takaisinveto ohjeistetaan, samoin kuin erilaisetn{\"a}ytteenotot: vesin{\"a}ytteet, kasvin{\"a}ytteet ja maan{\"a}ytteet.Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvioinnitniihin liittyvine n{\"a}ytteenottoineen on esitettyseikkaper{\"a}isesti. Liitteen{\"a} on runsaasti ohjeistuksiaja erilaisia mallilomakkeita.",
keywords = "4111 Maataloustiede, kasvikset, riskinarviointi, tuoteturvallisuus, alkutuotanto, kasvin{\"a}yte, vesin{\"a}yte, maan{\"a}yte, kontaminoituminen, j{\"a}ljitett{\"a}vyys, takaisinveto.,",
author = "Piirainen, {Anne Kaarina} and Tuominen, {Sini Riina Helin{\"a}} and Marjatta Lehesvaara and Sari Sepp{\"a}l{\"a}inen and Terhi Taulavuori",
year = "2015",
month = "6",
day = "29",
language = "suomi",
series = "Raportteja",
publisher = "Ruralia-instituutti",
number = "152",
address = "Suomi",

}

Piirainen, AK, Tuominen, SRH, Lehesvaara, M, Seppäläinen, S & Taulavuori, T 2015, Turvallinen kasvistuote: Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa. Raportteja, Nro 152, Ruralia-instituutti, Mikkeli.

Turvallinen kasvistuote : Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa. / Piirainen, Anne Kaarina; Tuominen, Sini Riina Helinä; Lehesvaara, Marjatta; Seppäläinen, Sari ; Taulavuori, Terhi.

Mikkeli : Ruralia-instituutti, 2015. 142 s. ( Raportteja; Nro 152).

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

TY - BOOK

T1 - Turvallinen kasvistuote

T2 - Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa

AU - Piirainen, Anne Kaarina

AU - Tuominen, Sini Riina Helinä

AU - Lehesvaara, Marjatta

AU - Seppäläinen, Sari

AU - Taulavuori, Terhi

PY - 2015/6/29

Y1 - 2015/6/29

N2 - Tuorekasvisten turvallisuus - TuoPro -hanke toteutettiinvuosina 2012–2015 Luonnonvarakeskuksen,Helsingin yliopiston, Mikkelin ammattikorkeakoulunja ProAgria-keskusten liiton yhteistyönä.Hankkeen rahoitti Hämeen ELY-keskus. Tämä oppaanlaatimisesta vastasi Riina Tuominen Helsinginyliopiston Ruralia-instituutista yhdessä muidentekijöiden kanssa. Opas on tuotettu sekä kasvistenalkutuottajien että neuvonnan asiantuntijoidenapuvälineeksi muun muassa uuteen IP-KasviksetPersusertifiointiin valmistautumisessa.Opasta on työstetty työryhmän avustuksella.Työryhmän työskentelyyn osallistuneet kasviketjuneri toimijoiden edustajat ovat tuoneet monipuolisestieri näkökulmia esille oppaan sisällöstä. Osa sisällöstäon tuotettu Mikkelin ammattikorkeakoulunjärjestämässä näytteenotto- ja riskinarviointikoulutuksessakasvisten alkutuotannon asiantuntijoilleja työryhmän jäsenille. Koulutukseen osallistuneetasiantuntijat ja työryhmän jäsenet ovat tehneetnäytteenotto-ohjeistusten kenttätestauksen kasviksiatuottavilla tiloilla eri puolilla Suomea.Oppaan alussa käydään läpi mitä kasviksillaymmärretään eri yhteyksissä. Seuraavana käydäänläpi kasvisten alkutuotannon määritelmätja alkutuotannolle asetettavat lasinsäädännöllisetvaatimukset. Kasvisten alkutuotannon tuotantopanostenja eri tuotantovaiheiden vaikutuksiatuoteturvallisuuteen kuvaillaan tiivistetysti. Kasviksiinkohdistuvia tuoteturvallisuutta heikentäviävaaroja käydään läpi kattavasti, sekä miten vaarojatulisi hallita. Vaaroista käydään läpi mikrobiologiset,kemialliset ja fysikaaliset vaarat. Jäljitettävyysja takaisinveto ohjeistetaan, samoin kuin erilaisetnäytteenotot: vesinäytteet, kasvinäytteet ja maanäytteet.Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvioinnitniihin liittyvine näytteenottoineen on esitettyseikkaperäisesti. Liitteenä on runsaasti ohjeistuksiaja erilaisia mallilomakkeita.

AB - Tuorekasvisten turvallisuus - TuoPro -hanke toteutettiinvuosina 2012–2015 Luonnonvarakeskuksen,Helsingin yliopiston, Mikkelin ammattikorkeakoulunja ProAgria-keskusten liiton yhteistyönä.Hankkeen rahoitti Hämeen ELY-keskus. Tämä oppaanlaatimisesta vastasi Riina Tuominen Helsinginyliopiston Ruralia-instituutista yhdessä muidentekijöiden kanssa. Opas on tuotettu sekä kasvistenalkutuottajien että neuvonnan asiantuntijoidenapuvälineeksi muun muassa uuteen IP-KasviksetPersusertifiointiin valmistautumisessa.Opasta on työstetty työryhmän avustuksella.Työryhmän työskentelyyn osallistuneet kasviketjuneri toimijoiden edustajat ovat tuoneet monipuolisestieri näkökulmia esille oppaan sisällöstä. Osa sisällöstäon tuotettu Mikkelin ammattikorkeakoulunjärjestämässä näytteenotto- ja riskinarviointikoulutuksessakasvisten alkutuotannon asiantuntijoilleja työryhmän jäsenille. Koulutukseen osallistuneetasiantuntijat ja työryhmän jäsenet ovat tehneetnäytteenotto-ohjeistusten kenttätestauksen kasviksiatuottavilla tiloilla eri puolilla Suomea.Oppaan alussa käydään läpi mitä kasviksillaymmärretään eri yhteyksissä. Seuraavana käydäänläpi kasvisten alkutuotannon määritelmätja alkutuotannolle asetettavat lasinsäädännöllisetvaatimukset. Kasvisten alkutuotannon tuotantopanostenja eri tuotantovaiheiden vaikutuksiatuoteturvallisuuteen kuvaillaan tiivistetysti. Kasviksiinkohdistuvia tuoteturvallisuutta heikentäviävaaroja käydään läpi kattavasti, sekä miten vaarojatulisi hallita. Vaaroista käydään läpi mikrobiologiset,kemialliset ja fysikaaliset vaarat. Jäljitettävyysja takaisinveto ohjeistetaan, samoin kuin erilaisetnäytteenotot: vesinäytteet, kasvinäytteet ja maanäytteet.Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvioinnitniihin liittyvine näytteenottoineen on esitettyseikkaperäisesti. Liitteenä on runsaasti ohjeistuksiaja erilaisia mallilomakkeita.

KW - 4111 Maataloustiede

KW - kasvikset, riskinarviointi, tuoteturvallisuus, alkutuotanto, kasvinäyte, vesinäyte, maanäyte, kontaminoituminen, jäljitettävyys, takaisinveto.,

M3 - Kirja

T3 - Raportteja

BT - Turvallinen kasvistuote

PB - Ruralia-instituutti

CY - Mikkeli

ER -

Piirainen AK, Tuominen SRH, Lehesvaara M, Seppäläinen S, Taulavuori T. Turvallinen kasvistuote: Opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa. Mikkeli: Ruralia-instituutti, 2015. 142 s. ( Raportteja; 152).