Uhkatilanteiden hallinta: Hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmän kehittäminen

Henrik Huovila, Jari Korpi, Jari Kortström, Ville Kotovirta, Riitta Molarius, Päivi Mikkonen, Päivi Mäntyniemi, Minna Nissilä, Jenni Rauhala, Tapio Tourula, Nina Wessberg, Jussi Yliaho

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Uhkatilanteiden hallinnan tehostaminen edellyttää entistä toimivampien hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmien kehittämistä. Niiden avulla pelastusviranomaisille ja muille pelastustoimintaan osallistuville tahoille saadaan välitettyä päätöksenteon tueksi oikea-aikaista asiantuntijoiden tulkitsemaa tietoa, joka osaltaan varmistaa oikein mitoitetun ja tehokkaan avun saamisen onnettomuuden uhreille.
Uhkatilanteen hallinta-, hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmän kehittäminen CBRN- ja luonnononnettomuustilanteissa (UHHA) –hankkeessa kehitettiin toimintakonsepti, jonka tarkoituksena on tehostaa yritysten, viranomaisten, kansalaisten ja muiden toimijoiden kesken tapahtuvaa tiedonvälitystä uhka- ja onnettomuustilanteissa.
UHHAn sisällä tapahtuu eri lähteistä saadun tiedon järjestelyä ja käsittelyä sekä tiedon muokkaamista eri tahoille ja eri tarkoituksiin sopivaksi. Tiedon muokkaamisessa UHHA käyttää hyväkseen sisältämiänsä ja käytössään olevia onnettomuustietoja, riskianalyysejä, erilaisten laskenta- ja ennustusmallien tuloksia sekä asiantuntijoiden tarjoamia tietoja. UHHA tuottaa analysoitua tietoa hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmien käyttöön.
Julkaisussa tarkastellaan 1) tilannekuvan muodostamista UHHA-konseptin avulla, 2) UHHA-konseptin pilotointia kemikaali- ja luonnononnettomuustilanteissa sekä 3) UHHA-konseptin liiketoimintamahdollisuuksia ja tuotteistamista.
Hanke toteutettiin Tekesin Turvallisuus-ohjelman puitteissa vuosina 2007–2009. Tutkimusosapuolina olivat Ilmatieteen laitos (koordinaattori), VTT, Helsingin yliopiston seismologian laitos ja Teknillisen korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksen geoinformatiikan ja kartografian tutkimusryhmä.
Alkuperäiskielisuomi
Sivumäärä94
ISBN (painettu)978-951-38-7639-5
ISBN (elektroninen)978-951-38-7483-4
TilaJulkaistu - 2010
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiVTT Tiedotteita - Research Notes
Numero2543
ISSN (painettu)1235-0605
ISSN (elektroninen)1455-0865

Tieteenalat

  • 117 Maantiede ja ympäristötieteet
  • common operational picture, chemical accident, natural disaster, earthquake, spatio-temporal population model, rescue operations, citizen

Siteeraa tätä