Uutta tietoa lasten valproaattihoidosta

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Abstrakti

Raskau­de­nai­kainen valproaat­ti­hoito li­sää si­kiön kehi­tys­häi­riöiden ris­kiä. Valproaat­ti­hoidon aloit­ta­minen nuo­relle ty­tölle edel­lyttää tark­kaa epi­lep­siaoi­reyh­ty­mä­diag­noosia ja ­pe­rus­teel­lista har­kintaa. Valp­roaatti on ensi­si­jais­lääke useissa lap­suusiän epi­lep­siaoi­reyh­ty­missä suku­puo­lesta riippu­matta. Valp­roaatin meta­boliaan vaikut­tavat se­kä geneet­tiset et­tä ul­koiset te­kijät. Va­kavat haitta­vai­ku­tukset ovat harvi­naisia, mut­ta POLG- ja Twink­le-gee­ni­mu­taatiot li­säävät nii­den ris­kiä.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiSuomen lääkärilehti
Vuosikerta71
Numero19
Sivut1394-1396
Sivumäärä3
ISSN0039-5560
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiD1 Artikkeli ammattilehdessä

Tieteenalat

  • 3123 Naisten- ja lastentaudit

Siteeraa tätä