“Varmasti kyl sain luennoista enemmän irti mitä ei ois saanu...lähiopetuksella.”: Monimenetelmällinen tutkimus tilastollisten menetelmien etäopetuksesta keväällä 2020

Emilie Mattern, Reijo Byman

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Keväällä 2020 Suomen yliopistot joutuivat koronapandemian vuoksi siirtymään hyvin nopealla aikataululla etäopetukseen. Aiemmissa tutkimuksissa, joissa on verrattu perinteistä ja etäopetusta keskenään, on saatu ristiriitaisia tuloksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli monimenetelmällisen sekvenssitutkimuksen mallin mukaisesti selvittää, oliko Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin suoriutumisessa eroa perinteisen ja etäopetuksen välillä. Saadut tulokset osoittivat, että etäopetus vaikutti positiivisesti opiskelijoiden akateemisen suoriutumiseen. Tutkimuksen toisen vaiheen kvalitatiivinen aineisto kerättiin haastattelemalla. Opiskelijoiden hyvät kokemukset etäopetuksesta liittyivät esimerkiksi luentotallenteiden tuoman ajan ja paikan riippumattomuuteen, jolloin luentotallenteita katsottiin useaan kertaan kertaamisen vuoksi ja muistiinpanoja oli myös mahdollista tehdä laadukkaammin. Etäopetuksen huonot puolet liittyivät vuorovaikutuksen puutteeseen, oman työskentelyn organisoimisen haasteisiin ja tietoteknisiin ongelmiin. Tutkimuksessa saadut tulokset kyseenalaistavat ne yleiset uskomukset, joiden mukaan pandemian aikana annetulla etäopetuksella olisi ollut pelkästään negatiivinen vaikutus oppimiseen. Saatujen tulosten ja aikaisempien tutkimusten tulosten pohjalta artikkelissa pohditaan, miten etäopetuksen negatiiviset vaikutukset voidaan yliopisto-opiskelussa minimoida sekä mitkä ovat toimivia ja hyviä käytänteitä etäopetukseen.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiKasvatus
Vuosikerta54
Numero4
ISSN0022-927X
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2023
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • COVID-19
  • etäopetus
  • akateeminen suoriutuminen, kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, monimenetelmällinen sekvenssitutkimus
  • kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
  • monimenetelmällinen sekvenssitutkimus

Siteeraa tätä