Yhteisöllisyyttä, ongelmanratkaisua ja muita 21. vuosisadan taitoja yläkoulun ja lukion matematiikan opetukseen

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Abstrakti

Tulevaisuudessa tarvittavissa taidoissa korostuvat useiden näkemysten mukaan sekä ajattelun taidot että yhteistyö- ja viestintätaidot. LUMATIKKA-hankkeen luokkien 7–9 ja lukion matematiikan opetukseen suunnatuilla kursseilla painotetaan niin sanottuihin 21. vuosisadan taitoihin liittyen yhteisöllistä oppimista, matemaattista kielentämistä, mallintamista ja ongelmanratkaisua. Näiden asioiden painottuessa matematiikan opetuksesta tulee vuorovaikutteista ja oppilaiden omaa ajattelua aktivoivaa. Oppilaat tarvitsevat kykyä päätellä, perustella ja havainnollistaa ajatteluaan eri tavoin. Tällöin korostuu myös formatiivisen arvioinnin ja erityisesti palautteen merkitys opetuksen osana. LUMATIKKA-täydennyshankkeen yläkoulun 7–9 kurssilla lähtökohtana on oppilaslähtöisyys ja toiminnallisuus. Lukion kurssilla tavoitteena ovat opiskelijakeskeisyys ja opiskelun mielekkyys. Tässä artikkelissa perustelemme tarkemmin näille kursseille valittujen sisältöjen merkitystä.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiLUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education
Vuosikerta7(2022)
Numero2
Sivut86-102
Sivumäärä17
ISSN2489-2572
TilaJulkaistu - 7 kesäk. 2022
OKM-julkaisutyyppiB1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

Lisätietoja

Vol 7 Nro 2 (2022): LUMATIKKA-ohjelman matematiikan opetuksen teemanumero / Boostia mielekkääseen matematiikan opetukseen yläluokilla ja toisella asteella

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Siteeraa tätä