Yhteistyö nuorten opinto- ja uraohjauksessa

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Abstrakti

Nuorten opinto- ja uraohjaus on monitahoinen ja toi-minnallisesti laaja kokonaisuus. Sen avulla pyritään te-hostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja, tu-kemaan työelämässä tapahtuvia siirtymiä sekä ehkäise-mään syrjäytymistä. Asetettujen tavoitteiden laajuus ja monialaisuus edellyttävät useiden toimijoiden osallistu-mista ohjauspalveluiden tuottamiseen paikallisella ta-solla, kunnissa.
Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan, miten opinto- ja uraohjauksen verkosto sekä siinä tapahtuva yhteistyö toimii eräässä eteläsuomalaisessa kunnassa. Tutkimus-raportti esittää ongelmat, mutta tarjoaa myös ratkaisuja ohjaustyön tekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaKAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö
Sivumäärä62
ISBN (elektroninen)978-952-349-066-6
TilaJulkaistu - 19 toukok. 2021
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiKunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu
Numero43
ISSN (elektroninen)2489-9631

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Siteeraa tätä