Ympäristö ylittää oppiainerajat

Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Kuvaus

Tämä tutkimus tarkastelee ympäristökasvatusta yleissivistävän opetuksen yhteiskuntaa ja arvoja käsittelevissä oppiaineissa. Tutkimuksen tavoite on ymmärtää koulun ympäristöopetuksen monialaisuutta sekä ympäristövastuuseen kasvattamisen eri näkökulmia. Tutkimus tarkastelee ympäristöopetusta erityisesti elämänkatsomustiedon, evankelisluterilaisen uskonnon, historian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu peruskoulun ja lukion oppikirjoista sekä aineenopettajien teemahaastatteluista.

Tutkimuksen mukaan opetettavan sisällön monialaisuus haastaa erikoistuneen aineenopettajan ja oppikirjan tekijän. Tarkastelluissa oppikirjoissa ympäristöaiheille annettiin niukasti tilaa ja niissä havaittiin virheitä. Monet haastatellut opettajat kokivat epävarmuutta monialaista aihepiiriä opettaessaan. Ympäristöaiheet miellettiin toisinaan ensisijaisesti luonnontieteeksi, mikä vaikeutti historiallis-yhteiskunnallisen tai katsomusoppiaineen oman näkökulman löytämistä aihepiiriin. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi muutamien haastateltujen into kokeilla ja kehittää opettamistaan. Monialaisuuden aiheuttamat ongelmat tuntuivat ratkeavan, kun toimijalla oli sekä intoa että taitoa. Lisäksi yhdessä tekeminen ja hyvät työpaikan sisäiset henkilösuhteet auttoivat monialaisen opetuksen onnistumista.

Haastatellut esittivät eriäviä näkemyksiä arvokasvatuksesta ja arvolatautuneiden aiheiden opettamisesta. Osa kertoi suosivansa neutraaliutta ainakin joidenkin ympäristöaiheiden kanssa, osa tavoitteli pluralistista keskustelua ja osa pyrki avoimesti edistämään ympäristövastuullisen arvomaailman omaksumista. Itsevarmuus aiheenhallinnasta ja kokemus omasta itsestä arvokasvattajana näyttivät olevan edellytyksiä pluralistiselle opetukselle tai kasvatukselliselle advokaatiolle.

Nuoren mahdollisuudet toimia vastuullisesti esitettiin merkittävästi aikuisen mahdollisuuksia kapeampina sekä haastatteluissa että oppikirjoissa. Koulun todellisuuden ja ympäristökasvatuksen kirjallisuudessa suositun ympäristötoimintapainotuksen välinen kuilu vaikuttaa tutkimuksen perusteella varsin suurelta. Ympäristökasvatuksen tutkijoiden ja käytännön kehittäjien olisikin syytä pohtia nuoren toimijuutta ja esittää uskottavia ympäristötoiminnan muotoja, joita yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret voisivat toteuttaa joko koulussa tai koulun ulkopuolella.
Alkuperäiskielisuomi
Myöntävä instituutio
 • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Valvoja/neuvonantaja
 • Tani, Sirpa, Valvoja
 • Tapio, Petri, Valvoja, Ulkoinen henkilö
Myöntöpäivämäärä12 tammikuuta 2018
JulkaisupaikkaHelsinki
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-51-3835-4
Sähköinen ISBN978-951-51-3836-1
TilaJulkaistu - tammikuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet
 • Ympäristökasvatus
 • monialaisuus
 • kriittinen ajattelu
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • elämänkatsomustieto
 • uskonto - opetus
 • ympäristökansalaisuus
 • 1172 Ympäristötiede
 • ympäristövastuullisuus
 • tieteidenvälisyys

Lainaa tätä

@phdthesis{0ed76a129d5941b1a56ab5334d35f5ce,
title = "Ymp{\"a}rist{\"o} ylitt{\"a}{\"a} oppiainerajat: Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ymp{\"a}rist{\"o}opetuksen haasteina",
abstract = "T{\"a}m{\"a} tutkimus tarkastelee ymp{\"a}rist{\"o}kasvatusta yleissivist{\"a}v{\"a}n opetuksen yhteiskuntaa ja arvoja k{\"a}sitteleviss{\"a} oppiaineissa. Tutkimuksen tavoite on ymm{\"a}rt{\"a}{\"a} koulun ymp{\"a}rist{\"o}opetuksen monialaisuutta sek{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}vastuuseen kasvattamisen eri n{\"a}k{\"o}kulmia. Tutkimus tarkastelee ymp{\"a}rist{\"o}opetusta erityisesti el{\"a}m{\"a}nkatsomustiedon, evankelisluterilaisen uskonnon, historian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opetuksen yhteydess{\"a}. Kyseess{\"a} on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu peruskoulun ja lukion oppikirjoista sek{\"a} aineenopettajien teemahaastatteluista.Tutkimuksen mukaan opetettavan sis{\"a}ll{\"o}n monialaisuus haastaa erikoistuneen aineenopettajan ja oppikirjan tekij{\"a}n. Tarkastelluissa oppikirjoissa ymp{\"a}rist{\"o}aiheille annettiin niukasti tilaa ja niiss{\"a} havaittiin virheit{\"a}. Monet haastatellut opettajat kokivat ep{\"a}varmuutta monialaista aihepiiri{\"a} opettaessaan. Ymp{\"a}rist{\"o}aiheet miellettiin toisinaan ensisijaisesti luonnontieteeksi, mik{\"a} vaikeutti historiallis-yhteiskunnallisen tai katsomusoppiaineen oman n{\"a}k{\"o}kulman l{\"o}yt{\"a}mist{\"a} aihepiiriin. Haastatteluissa k{\"a}vi kuitenkin ilmi muutamien haastateltujen into kokeilla ja kehitt{\"a}{\"a} opettamistaan. Monialaisuuden aiheuttamat ongelmat tuntuivat ratkeavan, kun toimijalla oli sek{\"a} intoa ett{\"a} taitoa. Lis{\"a}ksi yhdess{\"a} tekeminen ja hyv{\"a}t ty{\"o}paikan sis{\"a}iset henkil{\"o}suhteet auttoivat monialaisen opetuksen onnistumista.Haastatellut esittiv{\"a}t eri{\"a}vi{\"a} n{\"a}kemyksi{\"a} arvokasvatuksesta ja arvolatautuneiden aiheiden opettamisesta. Osa kertoi suosivansa neutraaliutta ainakin joidenkin ymp{\"a}rist{\"o}aiheiden kanssa, osa tavoitteli pluralistista keskustelua ja osa pyrki avoimesti edist{\"a}m{\"a}{\"a}n ymp{\"a}rist{\"o}vastuullisen arvomaailman omaksumista. Itsevarmuus aiheenhallinnasta ja kokemus omasta itsest{\"a} arvokasvattajana n{\"a}yttiv{\"a}t olevan edellytyksi{\"a} pluralistiselle opetukselle tai kasvatukselliselle advokaatiolle.Nuoren mahdollisuudet toimia vastuullisesti esitettiin merkitt{\"a}v{\"a}sti aikuisen mahdollisuuksia kapeampina sek{\"a} haastatteluissa ett{\"a} oppikirjoissa. Koulun todellisuuden ja ymp{\"a}rist{\"o}kasvatuksen kirjallisuudessa suositun ymp{\"a}rist{\"o}toimintapainotuksen v{\"a}linen kuilu vaikuttaa tutkimuksen perusteella varsin suurelta. Ymp{\"a}rist{\"o}kasvatuksen tutkijoiden ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n kehitt{\"a}jien olisikin syyt{\"a} pohtia nuoren toimijuutta ja esitt{\"a}{\"a} uskottavia ymp{\"a}rist{\"o}toiminnan muotoja, joita yl{\"a}koulu- ja lukioik{\"a}iset nuoret voisivat toteuttaa joko koulussa tai koulun ulkopuolella.",
keywords = "516 Kasvatustieteet, Ymp{\"a}rist{\"o}kasvatus, monialaisuus, kriittinen ajattelu, historia, yhteiskuntaoppi, el{\"a}m{\"a}nkatsomustieto, uskonto - opetus, ymp{\"a}rist{\"o}kansalaisuus, 1172 Ymp{\"a}rist{\"o}tiede, ymp{\"a}rist{\"o}vastuullisuus, tieteidenv{\"a}lisyys",
author = "Aarnio-Linnanvuori, {Essi Irina}",
year = "2018",
month = "1",
language = "suomi",
isbn = "978-951-51-3835-4",
series = "Environmentalica Fennica",
publisher = "Helsingin yliopisto",
number = "34",
address = "Suomi",
school = "Bio- ja ymp{\"a}rist{\"o}tieteellinen tiedekunta",

}

Ympäristö ylittää oppiainerajat : Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina. / Aarnio-Linnanvuori, Essi Irina.

Helsinki : Helsingin yliopisto, 2018. 107 s.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

TY - THES

T1 - Ympäristö ylittää oppiainerajat

T2 - Arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina

AU - Aarnio-Linnanvuori, Essi Irina

PY - 2018/1

Y1 - 2018/1

N2 - Tämä tutkimus tarkastelee ympäristökasvatusta yleissivistävän opetuksen yhteiskuntaa ja arvoja käsittelevissä oppiaineissa. Tutkimuksen tavoite on ymmärtää koulun ympäristöopetuksen monialaisuutta sekä ympäristövastuuseen kasvattamisen eri näkökulmia. Tutkimus tarkastelee ympäristöopetusta erityisesti elämänkatsomustiedon, evankelisluterilaisen uskonnon, historian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu peruskoulun ja lukion oppikirjoista sekä aineenopettajien teemahaastatteluista.Tutkimuksen mukaan opetettavan sisällön monialaisuus haastaa erikoistuneen aineenopettajan ja oppikirjan tekijän. Tarkastelluissa oppikirjoissa ympäristöaiheille annettiin niukasti tilaa ja niissä havaittiin virheitä. Monet haastatellut opettajat kokivat epävarmuutta monialaista aihepiiriä opettaessaan. Ympäristöaiheet miellettiin toisinaan ensisijaisesti luonnontieteeksi, mikä vaikeutti historiallis-yhteiskunnallisen tai katsomusoppiaineen oman näkökulman löytämistä aihepiiriin. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi muutamien haastateltujen into kokeilla ja kehittää opettamistaan. Monialaisuuden aiheuttamat ongelmat tuntuivat ratkeavan, kun toimijalla oli sekä intoa että taitoa. Lisäksi yhdessä tekeminen ja hyvät työpaikan sisäiset henkilösuhteet auttoivat monialaisen opetuksen onnistumista.Haastatellut esittivät eriäviä näkemyksiä arvokasvatuksesta ja arvolatautuneiden aiheiden opettamisesta. Osa kertoi suosivansa neutraaliutta ainakin joidenkin ympäristöaiheiden kanssa, osa tavoitteli pluralistista keskustelua ja osa pyrki avoimesti edistämään ympäristövastuullisen arvomaailman omaksumista. Itsevarmuus aiheenhallinnasta ja kokemus omasta itsestä arvokasvattajana näyttivät olevan edellytyksiä pluralistiselle opetukselle tai kasvatukselliselle advokaatiolle.Nuoren mahdollisuudet toimia vastuullisesti esitettiin merkittävästi aikuisen mahdollisuuksia kapeampina sekä haastatteluissa että oppikirjoissa. Koulun todellisuuden ja ympäristökasvatuksen kirjallisuudessa suositun ympäristötoimintapainotuksen välinen kuilu vaikuttaa tutkimuksen perusteella varsin suurelta. Ympäristökasvatuksen tutkijoiden ja käytännön kehittäjien olisikin syytä pohtia nuoren toimijuutta ja esittää uskottavia ympäristötoiminnan muotoja, joita yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret voisivat toteuttaa joko koulussa tai koulun ulkopuolella.

AB - Tämä tutkimus tarkastelee ympäristökasvatusta yleissivistävän opetuksen yhteiskuntaa ja arvoja käsittelevissä oppiaineissa. Tutkimuksen tavoite on ymmärtää koulun ympäristöopetuksen monialaisuutta sekä ympäristövastuuseen kasvattamisen eri näkökulmia. Tutkimus tarkastelee ympäristöopetusta erityisesti elämänkatsomustiedon, evankelisluterilaisen uskonnon, historian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu peruskoulun ja lukion oppikirjoista sekä aineenopettajien teemahaastatteluista.Tutkimuksen mukaan opetettavan sisällön monialaisuus haastaa erikoistuneen aineenopettajan ja oppikirjan tekijän. Tarkastelluissa oppikirjoissa ympäristöaiheille annettiin niukasti tilaa ja niissä havaittiin virheitä. Monet haastatellut opettajat kokivat epävarmuutta monialaista aihepiiriä opettaessaan. Ympäristöaiheet miellettiin toisinaan ensisijaisesti luonnontieteeksi, mikä vaikeutti historiallis-yhteiskunnallisen tai katsomusoppiaineen oman näkökulman löytämistä aihepiiriin. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi muutamien haastateltujen into kokeilla ja kehittää opettamistaan. Monialaisuuden aiheuttamat ongelmat tuntuivat ratkeavan, kun toimijalla oli sekä intoa että taitoa. Lisäksi yhdessä tekeminen ja hyvät työpaikan sisäiset henkilösuhteet auttoivat monialaisen opetuksen onnistumista.Haastatellut esittivät eriäviä näkemyksiä arvokasvatuksesta ja arvolatautuneiden aiheiden opettamisesta. Osa kertoi suosivansa neutraaliutta ainakin joidenkin ympäristöaiheiden kanssa, osa tavoitteli pluralistista keskustelua ja osa pyrki avoimesti edistämään ympäristövastuullisen arvomaailman omaksumista. Itsevarmuus aiheenhallinnasta ja kokemus omasta itsestä arvokasvattajana näyttivät olevan edellytyksiä pluralistiselle opetukselle tai kasvatukselliselle advokaatiolle.Nuoren mahdollisuudet toimia vastuullisesti esitettiin merkittävästi aikuisen mahdollisuuksia kapeampina sekä haastatteluissa että oppikirjoissa. Koulun todellisuuden ja ympäristökasvatuksen kirjallisuudessa suositun ympäristötoimintapainotuksen välinen kuilu vaikuttaa tutkimuksen perusteella varsin suurelta. Ympäristökasvatuksen tutkijoiden ja käytännön kehittäjien olisikin syytä pohtia nuoren toimijuutta ja esittää uskottavia ympäristötoiminnan muotoja, joita yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret voisivat toteuttaa joko koulussa tai koulun ulkopuolella.

KW - 516 Kasvatustieteet

KW - Ympäristökasvatus

KW - monialaisuus

KW - kriittinen ajattelu

KW - historia

KW - yhteiskuntaoppi

KW - elämänkatsomustieto

KW - uskonto - opetus

KW - ympäristökansalaisuus

KW - 1172 Ympäristötiede

KW - ympäristövastuullisuus

KW - tieteidenvälisyys

M3 - Väitöskirja

SN - 978-951-51-3835-4

T3 - Environmentalica Fennica

PB - Helsingin yliopisto

CY - Helsinki

ER -