Yrityskeskittymien jälkikäteinen valvonta ja SEUT 102 artikla

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Kilpailuoikeuden rakenteellinen valvonta kohdistuu yrityskauppoihin ja muihin yrityskauppoja lähellä oleviin yritysjärjestelyihin, joiden seurauksena markkinoiden rakenne keskittyy. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on puolestaan kielletty SEUT 102 artiklassa. Kysymys rakenteellisen valvonnan ja 102 artiklan keskinäisestä suhteesta on ajankohtainen, koska EU:n tuomioistuin katsoi asiassa C-449/21 Towercast SASU v. Autorité de la concurrence ja Ministre chargé de l’économie 16.3.2023 antamassaan tuomiossa, että SEUT 102 artiklan määräävän markkinaaseman väärinkäytön kieltoa voidaan soveltaa yrityskeskittymiin. SEUT 102 artiklan merkityksen osoittaminen yrityskeskittymien arvioinnissa lisää osaltaan soveltamisjärjestelmän joustavuutta ja mahdollisuuksia puuttua rakenteellisen valvonnan katveeseen jääviin yrityskeskittymiin. Samalla 102 artiklan soveltaminen on omiaan lisäämään yrityskeskittymien toteuttamiseen liittyvää epävarmuutta. Järjestelyn osapuolten kannalta keskeiset tavoitteet kilpailuoikeudellisen arvioinnin ennakoitavuudesta ja menettelyn nopeudesta vaarantuvat monin tavoin. Asetelma korostaa yhtäältä yritysjärjestelyiden osapuolten ennakollista varautumista 102 artiklan soveltamiseen ja toisaalta tarvetta saada tutkittua tietoa 102 artiklan soveltamisen konkreettisista ede
Alkuperäiskielisuomi
LehtiLiikejuridiikka
Vuosikerta2023
Numero2
Sivut10 - 33
Sivumäärä23
ISSN2342-9542
TilaJulkaistu - 2023
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede

Siteeraa tätä