Åbo Akademi (Förlag)

Lehti-Eklund, H. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodapr 2020
Typ av förlagUtgivare