Åbo Akademi University (Extern organisation)

Santos, H. A. (Assessment)

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Beskrivning

Docentship (Adjunct Professorship) position - Dr. Jessica Rosenholm
Periodokt 2012
VidÅbo Akademi University, Finland