Полис. Политические исследования (Tidskrift)

Gel'man, V. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

peer review of a manuscript of research article
Periodjan 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1026-9487
OmfattningNationell