2. ohjaaja Pro gradu-tutkielmassa

Anttila, S. T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
Examinand