A single LSD injection has a negligible effect on sucrose binge drinking in mice

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Co-supervision of neuroscience master's thesis of Emma Enberg
Periodnov. 2020nov. 2021
Examinand
Examination vid
OmfattningLokal