ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (Tidskrift)

Merchant, A. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Reviewer
Periodmar 2020maj 2020
Typ av tidskriftTidskrift