ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmars 2019
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell