ACM Transactions on the Web (Tidskrift)

Merchant, A. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Reviewer
Periodjan 2020jun 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1559-1131