Acting as opponent of Doctoral dissertation

Kallioniemi, O. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period30 maj 2013
ExaminandMårten neiman
Examination vidKarolinska Institutet
OmfattningInternationell