Acute mountain sickness - Prediction and treatment during climbing expeditions

Peltonen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jun 200610 dec 2013
ExaminandHeikki Karinen
OmfattningNationell