Advisor for a PhD project

Lehtinen, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjun 2018
Examinand
Examination vidAalto University School of Arts, Design and Architecture