Advisor of master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Tuning the body to music
Period20132014
ExaminandValtteri Wikström
Examination vid
  • Aalto University