Advisor of master's thesis

Makkonen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Student Jusa Reijonen, Aalto University
Period12 apr 2016 - 8 maj 2017
Examinand