Advisory board of a research project at MTT Agrifood Research Finland, chair (Extern organisation)

Yli-Halla, M. (Ordförande)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Member in the advisory group of project (MTT Agrifood Research Finland)

Project to prepare a plan for research infrastructure to investigate the environmental impacts of peatland farming in Northern Ostrobothnia, Finland
Periodokt 2013maj 2015
VidAdvisory board of a research project at MTT Agrifood Research Finland, chair, Finland