AFinLA ry, Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i forskningsnätverk

Beskrivning

Diskurssintutkimuksen verkosto: vetäjä

Diskurssintutkimuksen verkosto on AFinLAn alainen kansallinen tutkimusverkosto.

Body affiliation: verkoston vetäjä
Period20092011
VidAFinLA ry, Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, Finland