Ahdistuksesta uskoon: Eugen Drewermannin syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta

Näreaho, L. J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Eugen Drewermannin syvyyspsykologinen kristinuskon tulkinta
Period2013 - 2016
Examinand