Ajankohta : poliittisen historian vuosikirja (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

article manuscrip review
Period8 juni 2010
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1236-9039