Ajankohta : poliittisen historian vuosikirja (Tidskrift)

Kangaspuro, M. V. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmaj 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1236-9039
OmfattningNationell