Ajankohta : poliittisen historian vuosikirja (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

article manuscript review
Period10 juni 2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1236-9039