Ajankohta : poliittisen historian vuosikirja (Tidskrift)

Aunesluoma, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

article manuscript review
Period14 jan 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1236-9039