Ajankohta : poliittisen historian vuosikirja (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

article manuscript review
Period14 jan. 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1236-9039