Ajatus (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referee for Ajatus: Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja

Referee for article manuscript
Period5 apr. 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0355-1725