Ajatus (Tidskrift)

Appelqvist, H. (Redaktör)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirjan Ajatuksen toimitustyö
Periodjan 2016dec 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0355-1725