American studies in Scandinavia (Tidskrift)

Polvinen, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referee statement for American Studies in Scandinavia
Periodapr 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0044-8060
OmfattningInternationell