Analysis of somatic mutations in leukemias

Heckman, C. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period21 maj 2018
Examinand
Examination vidInstitutet för molekylärmedicin i Finland
OmfattningInternationell