Analysis of the variation in the object of study in finance lectures

Hakkarainen, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodmar 2018 → …
ExaminandFangfang Li
Examination vidUniversity of Sydney