Andra granskare: 10 pro gradu-avhandlingar år 2020 (Karla Lehtiluoto, Petra Tynjälä, Fanny Rousu, Janika Ylikoski, Michael Jones, Ulpu Ito, Maria Dimitriadis, Pirkko Hjerp, Tiia Mensio, Noora Heinämäki)

Huhtala, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
Examinand
OmfattningLokal