Andra granskare: 6 pro gradu-avhandlingar år 2018 (Pinja-Liisa Kujanpää, Nina Hänninen, Annika Laaksonen, Valtteri Kulmala, Julia Aschan, Joel Paasu)

Huhtala, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand
OmfattningLokal