Andra granskare: 6 pro gradu-avhandlingar år 2019 (Janina Salonen, Julia Ikonen, Sonja Nykänen, Heini-Liisa Lampela, Stephanie Sannemann-Dahlström, Minna Sundholm)

Huhtala, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
Examinand
OmfattningLokal