Andrew Audley:Identity in Crisis: Russophone Identity in post-Maidan Kharkov

Järvinen, J. (Handledare), Teramae, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
Examinand