Animal source energy as an indicator of dietary composition - associations with cholesterol metabolism in Finnish preschoolers

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period27 nov. 201920 nov. 2020